KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Vzácne životné jubileum Antona Baláža a Karola Horáka
Tibor Žilka: Vzácne životné jubileum Antona Baláža
Píše sa rok 1980. A. Baláž vydáva román Skleníková Venuša. Ako to býva zvykom, vo Zväze slovenských spisovateľov (Obrancov mieru 8, teraz Štefánikova ul.) sa uskutoční prezentácia knihy a ja sa na tej akcii zúčastním. Priebeh hladký, autor je sympatický, aj vzbudzuje pozornosť, veď otvára ekologickú otázku – témou je znečisťovanie životného prostredia. Po besede nás autor pozýva na občerstvenie, aj mňa, pre ktorého je ešte táto spoločnosť nie je príliš známa, ani príliš domácka. Ale napokon pozvanie prijímam. A. Baláž je vždy príjemný, ako človek, ako spisovateľ, od tejto chvíle sa vždy dobre cítim v jeho spoločnosti. Ale stretávame sa veľmi zriedkavo, pri ďalších knihách zostávam bokom, hoci A. Baláž patrí medzi veľmi produktívnych autorov spomedzi slovenských prozaikov. Vtedy mal iba 37 rokov. Ani som netušil, čo tomu predchádzalo...
Anton Baláž: Osemdesiatnik Karol Horák - východniar, ktorý nenazerá ponad Tatry
Dramatika, prozaika, teatrológa, zakladateľa Akademického Prešova a celoživotného vysokoškolského pedagóga Karola Horáka som vnímal najskôr ako autora novely Cukor, ktorá vyšla v roku 1977 a je obrazom hrdinstva ženy uprostred vojnového ohrozenia, príbehom dramatického putovania s cieľom obstarať pre svoje očakávané vnúča vzácny cukor. V tom istom roku vyšiel aj môj román Sen pivníc a s odstupom času môžem konštatovať, že Horákova novela je príbehovo originálnejšie i literárne inšpiratívnejšia ako môj román.Literárnu originalitusom si čiastočne vymíňal v debute Bohovia ročných období, ktorý padol za obeť nastupujúcej normalizácie. Keď som sa potom osobne s Karolom Horákom zoznámil...

Klub nezávislých spisovateľov (KNS) je jednou zo šiestich členských organizácií Asociácie organizácií organizácie spisovateľov Slovenska (AOSS).
Občianske združenie Klub nezávislých spisovateľov je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie slovenských spisovateľov, literárnych vedcov, autorov odborných kníh z iných humanitných disciplín, ako aj prekladateľov slovenskej literatúry, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenskej republiky s možnosťou spolupráce so zahraničnými subjektmi doma i v zahraničí. Združenie pokračuje v činnosti spisovateľskej organizácie Klub nezávislých spisovateľov, ktorá vznikla v r. 1990 ako dobrovoľná organizácia. Cieľom združenia je združovať slovenských spisovateľov, literárnych vedcov, autorov odborných kníh z humanitných disciplín, ako aj prekladateľov slovenskej literatúry a vytvárať im podmienky na stretávanie sa, prezentovanie ich tvorby a diskutovanie o ich tvorbe, či už v neformálnych klubových priestoroch, alebo na autorských a iných podujatiach na Slovensku, resp. v zahraničí, ako aj na besedách v školách, knižniciach a kultúrnych zariadeniach na Slovensku i v zahraničí.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah