Aktuality - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Laurinská 2, 815 08 Bratislava
Podujatia z verejných
zdrojov podporil Fond
na podporu umenia
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Reflexie zdiaľky, reflexie z domova
Plány, túžby, nádeje boli začiatkom roka 2020 veľké: chceli sme do kytice literatúry nazbierať jednotlivé kvety jeden po druhom – v podobe našich každomesačných klubových stretnutí. Všetko je inak, tak veľa zmenila i zničila víchrica koronavírusu a nebezpečného ochorenia COVID 19. Stretli sme sa len dvakrát, v januári a februári, a od marca sme doma... Všetci v tichu, vnorení do seba a túžby po osobných stretnutiach v KNS, i s čitateľmi na plánovaných čítačkách, besedách, festivaloch.
Zostávame doma. Píšeme. Čítame. Píšeme svoje, čítame iných, a prajeme si diskutovať. Nemôžeme sa stretnúť. Nepoddávame sa. Nemlčíme, hoci sme v tichu domovov, našou rečou je písmo.
Prinášame preto reflexie o knihách členov KNS tak, ako zvyknú odznieť na stretnutiach. A budeme radi, ak sa rozprúdi aj diskusia takto – nadiaľku, na webovej klubovej stránke.
Sme v tom každý sám, a predsa vzájomne. Posielajte nám teda vaše – reflexie, ale aj fragmenty z vašej novej tvorby.
Opatrujte sa a pomáhajme si – aby sme sa stretli spoločne, keď príde čas na objatie.
Ľ. S.
Viac v rubrike  Z HODÍN VEČNOSTI
KNS v lete U Červeného raka po druhýkrát
Komorný a zároveň autentický priestor letnej čitárne U červeného raka poblíž bratislavskej Michalskej veže v auguste druhýkrát patril členom Klubu nezávislých spisovateľov . Dňa 26. augusta 2020 sme predstavili tvorbu našich členov v podobnom formáte, ako to robievame na našich klubových stretnutiach, tentoraz s pozvaním aj pre verejnosť. Preto literárne podujatie v sérii Labyrintov literatúri dotvorila hudobná produkcia v podaní Emílie Nádlerovej na keltskej harfe.
Literárne spoločenstvo na pódiu reprezentovali spisovateľka a režisérka Mariana Čengel Solčanská, dvojdomý (Slovensko, Srbsko) spisovateľ a vydavateľ Miroslav Demák a literárny vedec Tibor Žilka. Prezentovali dva romány: Jánošík Mariany Čengel Sočanskej a No tak, usmej sa... od Martina Prebudilu...
Rudolf Dobiáš: Ako sa spieva v klietke
Názov tejto spomienkovej knihy, originálny a výstižný, vznikol spoluprácou autora textov a autora fotografie – Rudolfa a Mira Dobiáša. Stalo sa to v Prahe na Národní tříde 17. novembra 2017. Politického väzňa a spisovateľa Rudolfa Dobiáša pozvali do Národného divadla na odovzdávanie cien Post Belum, na ceste do Prahy ho sprevádzal syn Miro. Keď prechádzali po ulici pred divadlom okolo červenej klietky, v ktorej bola fotografia režiséra Miloša Formana aj s jeho známym výrokom...
Živé slová a tóny poézie v smutnom lete
V opatrnom čase koronavírusovej pandémie, v jej miernejšej letnej expozícii, sa v podmanivom priestore letnej čitárne U červeného raka (prevádzkuje ju naša partnerská Mestská knižnica Bratislava) opäť konajú literárne stretnutia, čítačky a prezentácie. Pod patronátom majestátu Michalskej veže, a s podporou Fondu na podporu umenia, Klub nezávislých spisovateľov v prvom letnom podujatí zo série Labyrinty literatúry dňa 12. augusta 2020 uviedol štvoricu básnikov: mužskú trojicu tvorili básnici pochádzajúci z východného Slovenska...
Westík a Dášenka
(Denisa Fulmeková: Ňuňo. Bratislava: SLOVART, 2019, 103 s.)
Zvieratá a deti v umení začal preferovať hlavne film, to však neznamená, že predtým sa nevyskytovali v literatúre. Stačí si spomenúť na Jacka Londona a jeho Bieleho tesáka. Ale dôstojnosť zvierat nie je u neho narušená, zviera žije svoj prirodzený život, ťažký, plný boja, ale svoj. Od prirodzeného života psov sa to pohlo v 20. storočí povedal by som k salónnemu životu. Svedčí o tom kniha Karla Čapka Dášenka, ktorú právom môžeme považovať za predchodkyňu diela Denisy Fulmekovej Ňuňo. ...
 
Tvorba 1/ 2020
 
S jubilujúcim šéfredaktorom  (85) vchádza obnovená Tvorba do jubilejného XXX. ročníka. O zásluhách na tom, že úspešne, práve zásluhou Júliusa Vanoviča, nadviazala na lukáčovskú Tvorbu prináša pekné svedectvo jej bývalá redaktorka Judita Kaššovicová v spomienke Tvorba T prišla za mnou sama. Predpokladám, že len príslovečná skromnosť nášho klubového kolegu Julka Vanoviča spôsobila, že v tomto prvom čísle jubilejného ročníka nie je žiadna zmienka o jeho životnom jubileu – za to ale v úvode publikuje úvahu zakladateľa Dr. Emila Boleslava Lukáča Skúmanie duchov, ktorá vyšla v roku 1943 v Tranosciu v knihe autorových meditácii o kresťanstve a dnešku Kam ho položili...
Tvorba T prišla za mnou sama
Bol rok 1991. Matilda Orsáry-Kubová, naša rodinná priateľka, sa ma niekoľkokrát pýtala, či neviem niečo o obnovení časopisu Tvorba. Zakaždým bola moja odpoveď, že neviem a ona ma zakaždým poprosila, že keď zas pôjdem do centra mesta, či by som nezistila a niekde prípadne aj Tvorbu nekúpila. Bol to pre ňu kedysi výnimočný časopis a publikovala v ňom svoje básne. Nemala som zámer cielene hľadať časopis pre našu priateľku, nemala som na to ani čas. Niečo však doslova viselo vo vzduchu.
Izba v byte na Kvačalovej zaliata slnkom. Deti v škôlke. Padá poludňajšie ticho. Púšťam všetky starosti o domácnosť, ...
Keby nebolo lásky, asi by som skamenel Osobné čítanie zbierky básní Dalimíra Stana To, čo je za očami
Po Očistci (2018) je kniha básní To, čo je za očami (2019) autorovou desiatou zbierkou. Jej osobné čítanie som nazvala podľa rovnomenného verša z básne zrkadlo (s.18). Ten verš ma uhranul. Skamenenie v slovenských rozprávkach je magický trest za to, čo nesmie byť vyslovené, lebo platí posvätné pravidlo: „A kto toto povie, skamenie“. U Stana sa toto pravidlo zrkadlí v jazyku: „Ak to nevypoviem, skameniem tiež...
Esenciálny muž Julo Vanovič
Aj sa sporí, lebo hľadá esencie. Keď myslí, myslí so zanietením, myslí myšlienkami, keď otvára, otvára cesty aj katedrály. Praktizuje duchovný facebook sieťovania napísaných svetov, a je ním fascinovaný.
Naposledy som to zažila, keď sme sa rozprávali o knihe Alain Bésançon Svatá Rus. Jeho „trojkou“ boli Šalda, Černý a Matuška, ale aj mnoho ďalších, napríklad Timrava. Šalda ako bohonosič, Černý intelektuálnou povahou: „... přišel sem na svět, abych byl jiný než ti druzí a jiný sám v sobě. Nesmířen a neuklidnitelný. Přišel jsem na svět abych protestoval. Zde, a snad i tam“.
Jubilant z rodu Nepoddajných
Keď som v predsviatočnom tichu premýšľal čo nové či iné napísať k blížiacej sa  osemdesiat päťke Júliusa Vanoviča (narodil sa 11. apríla 1935 v Dražkovciach), RTVS práve opakovala dokument Slovenskej televízie o turčianskych zemanoch z roku 1997. Jedným z jeho aktérov bol aj on, náš klubový kolega, po matke zo zemianskeho rodu Jesenských, línia ktorých siaha až k Jánovi Jesseniovi, lekárovi, rektorovi pražskej Karlovej univerzity, popravenom za účasť na protihabsburskom povstaní a naše národné a literárne dejiny natrvalo obohatili také osobnosti ako legionár a básnik Janko Jesenský, ktorý si aj v autoritatívnom režime Slovenského štátu uchoval...
Slnko vyjde – aj Romboid vyšiel
V titulku nasledujúceho textu o novom dvojčísle Romboidu som trocha pozmenil slogan Slnko vyjde – aj noviny vyjdú, ktorým sme kedysi ako poslucháči žurnalistiky zdôrazňovali potrebu našej profesie. A hoci odvtedy sa zrodilo mnoho nových „mediálnych nosičov“, máme internet, fesbúk a podobné e-výmysly, tlačené noviny a časopisy predstavujú stále nenahraditeľný čitateľský zážitok.
 Rovnako to platí o literárnych časopisoch a ešte viac o tých, ktoré majú za sebou bohatú históriu a pomáhali utvárať obraz slovenskej literatúry...
Februárový klub patril Vojvodine
Klubové stretnutie v Kafe Scherz 26. februára 2020 hneď na začiatku venovalo svoju pozornosť prijatiu nových členov Klubu nezávislých spisovateľov. Tak, ako bolo avizované v mailovej komunikácii, o členstvo v KNS prejavili záujem básnik, prekladateľ a literárny kritik Ján Gavura, poetka, prekladateľka, autorka kníh pre deti a organizátorka literárnych podujatí Martina Straková a básnik, výtvarník a organizátor literárno hudobných predstavení Tomáš Straka...
Trnavská poetika, poézia knižnice
Vydala Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave v LOTOS ART KLUB 2019
Súčasní slovenskí básnici, účastníci projektu Trnavská poetika, medzi ktorých patria i viacerí členovia KNS, sa aj knižne predstavili v tomto 170 stranovom výbere básní a rozhovorov, doplnené autorskými medailónmi. Ich autorom a editorom zborníka je Pavol Tomašovič, jeden z organizátorov týchto poetických stretnutí a od nového roku 2020 i riaditeľa Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Len pripojím, že dnes je to najväčšia verejná knižnica v trnavskom regióne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a zabezpečuje pre svojich čitateľov základné a špecializované knižnično-informačné služby, buduje a uchováva univerzálny knižničný fond...
Anton Baláž v trnavskej knižnici
V rámci cyklu besied Súčasná slovenská literatúra zavítal do Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave aj spisovateľ Anton Baláž. Besedu moderoval známy redaktor rozhlasovej Reginy Martin Jurčo. Februárový podvečer bol príležitosťou, aby porozprával príbeh zákulisia niektorých svojich kníh. Ako inak, začal nie veľmi veselým osudom debutu Bohovia ročných období, ktorý mal vyjsť v roku 1971. Na niekoľko dní sa dostal do knižnej distribúcie, no náklad ako celok bol napokon zošrotovaný. Niekoľko výtlačkov teda uniklo medzi čitateľov a teraz sú aj pre samotného autora vzácnou relikviou. Jeho odložený debut prišiel až po 33. rokoch, v roku 2004...
Za Pavlom Vilikovským
Vo veku 78 rokov zomrel 10. februára 2020 prozaik, prekladateľ a publicista Pavel Vilikovský. Patril k silnej generácii spisovateľov, ktorej nástup v 60. rokoch 20. storočia zásadným spôsobom zmenil tvár slovenskej prózy. Patril k zakladateľom Klubu nezávislých spisovateľov a našim klubovým kolegom bol takmer dve desaťročia. Väčšina jeho próz, ktoré vydal po roku 1990 sa stali predmetom našich diskusií. Jeho reakciou na zaslúžené slová chvály nad jeho brilantnými prozaickými výkonmi bol zväčša len trocha rozpačitý úsmev a sotva počuteľné, akoby hanblivé poďakovanie, že sme mu opäť a opäť venovali kritickú pozornosť, navyše sme mu udelili i viacero výročných cien či sme ho navrhli na Cenu AOSS.
Krištáľové krídlo pre Rudolfa Dobiáša
13 slovenských osobností získalo v nedeľu večer 9. februára 2020 ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2019. O laureátoch v desiatich kategóriách a mimoriadnom ocenení rozhodli odborné poroty. V kategórii publicistika a literatúra získal toto prestížne ocenenie Rudolf Dobiáš. V tejto kategórií bol na ocenenie nominovaný aj spisovateľ a literárny vedec Stanislav Rakús a redaktorka Slovenského rozhlasu a autorka rozhlasových fíčrov a divadelných hier Táňa Kusá. Odborná porota vo svojom hodnotení prínosu Rudolfa Dobiáša do slovenskej literatúry okrem iného uviedla, že „za svoju tvorbu bol Klubom nezávislých spisovateľov dvakrát navrhnutý na...
Mariana Čengel Solčanská si zaslúži uznanie
Je členkou Klubu nezávislých spisovateľov v ktorom už tradične sa oponuje nová tvorba členov. Ale je tvorba aj takého druhu o ktorej sa dá vysloviť iba hodnotiaci výrok, ale dielo prezentovať nie je možné. A to je práve prípad, ktorý sa týka Mariany  Čengel Solčanskej. Je totiž tvorcom ( režisérkou a producentom) nového filmu s názvom SVIŇA, ktorý mal slávnostnú premiéru 4.februára 2020. Na tejto premiére som bol a preto považujem za potrebné informovať o tejto významnej udalosti aj ostatných členov klubu.
Film SVIŇA je tvorivý a spoločenský vrcholne angažovaný počin Mariany Čengel Solčanskej...
Holokaust ako morálny a spoločenský problém
Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu sa dňa 29. januára 2020, pod organizačnou záštitou Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr, konala na pôde Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre prednáška významného slovenského historika Dr. Ivana Kamenca (Historický ústav SAV v Bratislave) na tému Holokaust ako morálny a spoločenský problém.
V rámci prednášky boli nastolené témy ako fenomén holokaustu v historiografii, v umeleckej tvorbe a vo vedomí slovenskej spoločnosti: „Holokaust je nielen témou historickou, ale aj morálnou; nie len to, čo bolo, ale aj to, čo je. Nemožno ho chápať len ako problém obetí, ale stále tu bol, je, aj bude problém spoločenský.
Ďalšie príspevky nájdete v Archíve.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky