Romboid_9_10_20 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Laurinská 2, 815 08 Bratislava
Podujatia z verejných
zdrojov podporil Fond
na podporu umenia
Prejsť na obsah
Romboid 2020: rôzni autori, čítavé texty

Igor Hochel bol redaktorom Romboidu od roku 1987, v čase, keď sa recenzie nových kníh i väčšie literárnokritické texty nemuseli čítať s pomocou slovníka literárnovedných termínov a čítavosť beletristických prác ešte nebola oslabená vpádom postmoderny do slovenskej literatúry. Takúto, postupne zabúdanú literárnu „cnosť“, sa Igor Hochel pokúsil oživiť, keď sa pred troma rokmi do Romboidu vrátil, aby opäť redigoval tento literárny časopis, ktorý v roku 2020 vstúpil už do svojho 55. ročníka. Popri návratu posilnenej čítavosti textov, v ktorých nie oslabená hodnota ich estetickej výpovede, malým bonusom (pre moju generáciu dôležitým) je, že písmo a celková grafická podoba Romboidu je oveľa prehľadnejšia a na vizuálnej príťažlivosti pridáva časopisu aj farebná obálka s reprodukciou diela niektorého  súčasného slovenského výtvarníka.
 
Žánrovou pestrosťou, mapovaním viacerých tvorových generácií či pripomenutím viacerých významných jubileí je charakteristický aj obsah ročníka Romboidu  v roku 2020. Namiesto akademického pojednania k dvestoročnici Andreja Sládkoviča vyšla v dvojčísle 4/5 malá anketa pod názvom Sládkovičova Marína dnes. Prispeli do nej literárni vedci a vedkyne Ján Zambor, Anna Valcerová, Gabriela Miháliková a Gabriela Rakúsová. Doplnila ju štúdia Marty Keruľovej Sládkovičove žalmické parafrázy. Iné básnické jubileum, sto rokov od narodenia a 50 rokov od dobrovoľnej smrti rakúskeho básnika Paula Celana, pripomenul v čísle 2 germanista Ladislav Šimon prekladom jeho kratších básní a v ďalšom čísle priblížil jeho zložitý a dramatický životný osud  rozsiahlym výberom z jeho korešpondencie s rakúskou poetkou Ingeborg Bachmannovou Čas srdca. Objavné, príťažlivé čítanie, myslím, že v mnohom aj inšpiratívne pre básnikov, ktorí v roku 2020 prispeli do Romboidu novými veršami – spomeniem aspoň nám blízkych kolegov básnikov Juraja Kuniaka a Danu Podrackú.  Z väčších textových opusov určite zaujali Čičmancove Poznámky o Arthurovi Sch. A Friedrichovi N.  Aj bez lúštenia vieme, že ide o veľkých nemeckých filozofov Schopenhauera a Nietzcheho, z ktorých ten prvý je „skôr rozvážny metafyzik“ a druhý „zas rapsodický aforista, obaja sú viac básnici ako filozofi“. Dodám, že len pre svoju príslovečnú autorskú skromnosť označil Ivan Čičmanec svoj skvelý text len za Poznámky. V č. 8 Čičmanec publikoval aj poviedku Odmietnutý. A uži len svojim rozsahom (55 strán) by mohla čitateľa zaujať aj moja novela Zostaň, čas sa nachýlil, ktorú som napísal v roku 1989, keď na dvere spoločnosti už klopala normalizácia a na dvere redakcii opäť cenzúra. Pre novelu našiel jej redaktor priestor tiež v dvojčísle 4-5.
 
Je to len môj prelet nad obsahom ročníka 2020. A tak len vymenujem – poviedky M. Zelinku, M. Vlada a I. Rumanovského, Zamborove nahliadnutie do pripravovaného a interpretovaného vydania Hroboňovho Prosbopeja, a rovnako jeho výber z najstaršej španielskej poézie, blok o súčasnej poézii moravských básnikov, sprevádzaný úvodom literárneho vedca L. Machalu, objavný pohľad historika P. Kónya na osud slovenského maliara J. Bogdaniho, ktorý sa stal maliarom anglického kráľovského dvora a rozsiahla úvaha T. Žilku o novom slovenskom preklade Madachovej Tragédie človeka. A v každom čísle niekoľko recenzii nových kníh, písali ich aj viacerí naši kolegovia J. Špaček, J. Juhásová, I. Hochel či M. Žilková, s dodatkom, že pri ich čítaní netreba používať žiadne pomocné slovníky.
 
Dvojčíslom 9-10 sa v marci 2021 minulý ročník Romboidu. Troma poviedkami sa predstavil Radovan Vasil, dvoma Karol Horák, jednou aj Jozef Špaček, úryvkom z nového románu Peter Juščák, cestopisom z Gruzínska Medard Slovík, poéziou Eva Drobná, prekladmi z diela ukrajinského prozaika Majka Johansensa Ivan Jackanin a Ján Zambor si dal ťažkú prekladateľskú úlohu, preložiť „krátke myšlienky“ priekopníka španielskej avantgardy Ramóna Gómeza de la Sernu v ich abecednom poradí. Ukážka na písmeno K. „Keďže bozkával pomaly, jeho láska trvala dlhšie“. A tak ja už len krátko: v recenznej rubrike píše  D. Nováčiková o Hatalových Sviatočne obyčajných dňoch, J. Špaček o novej zbierke S. Chrobákovej-Repar, I. Kamenec o dvojrozhovore etnológov  M. Vrzgulovej a P. Salnera a M. Žiková o rozhlasovej hre! Mojmíra Grolla Červený páter. Ten výkričník preto, že písať recenzie o rozhlasových hrách je dnes už úplne nemoderné. A niet ich ani kde publikovať.
 
Romboid 2021 iste otvorí svoje stránky novým autorom, osvedčeným literárnym žánrom a prispeje k návratu čítania a väčšej čítavosti súčasnej slovenskej literatúry.
 
Anton Baláž
Návrat na obsah