Vertigo - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Laurinská 2, 815 08 Bratislava
Podujatia z verejných
zdrojov podporil Fond
na podporu umenia
Prejsť na obsah
Vertigo Špeciál ako manifest s názvom "biely protest"

Dlho som hľadal správny výraz, ako Ťa osloviť, drahá priateľka, drahý priateľ. Toto vydanie časopisu neobsahuje básne, úvahy ani iné texty, ktoré by sa dali čítať, a práve ich neprítomnosť je to podstatné, čo sa tu ukazuje. Nemohol som Ťa nazvať čitateľka alebo čitateľ, vhodnejšie by bolo použiť slovo svedok, ale ešte lepšie je zahrnúť Ťa do kruhu priateľov. Iba priateľka a priateľ kultúry a umenia siahne po časopise, ktorý ponúka vstupenku do prvého radu na predstavenie sveta poézie a jej tvorcov.
 
Tohtoročné Vertigo Špeciál sa zmenilo na manifest, ktorý nazývame biely protest. Vyprázdnené stránky časopisu ukazujú, čo sa stane, keď sa kultúra stiahne, keď sa prestane tvoriť a na jej miesto nastúpi biela tma.
 
Drahá priateľka, drahý priateľ, Teba nemusíme presviedčať o potrebnosti kultúry a umenia. Vertigo a jeho biely protest názorne predstavujú, ako vyzerá prázdnota a ničota na mieste, kde mohlo byť niečo hodnotné a vzácne. Bielym protestom môžeš začať dialóg s tými, čo na dôležitosť kultúry neveria. Otvoriť časopis a čítať je niečo úplne iné, ako otvoriť prázdne stránky a tápať.
 
Kultúra a umenie sú pohybom, ktorým sa potvrdzujú životné funkcie spoločnosti. Ak živému človeku nevieme zistiť životné funkcie, je v bezvedomí. V záchranárskom manuáli na zistenie stavu bezvedomého človeka sa uvádza, že postihnutou osobou treba jemne zatriasť za plecia a osloviť ju. Bielym protestom sa takto skláňame k bezvedomej kultúre, jemne ňou trasieme a kladieme jej otázku – Si v poriadku?
 
Milí priatelia, hovorme o kultúre a umení nahlas. Na stránke nášho združenia www.myface.land/copy-of-biely-protest sme vytvorili nástenku, kde nám emailom (vertigoforum@gmail.com) alebo správou na našich sociálnych sieťach (Facebook, Instagram) môžete nechať svoje textové a obrazové odkazy, myšlienky, úvahy a skúsenosti s tým, ako Vás umenie a kultúra sprevádzajú životom alebo ako Vás nezáujem o jej podporu zasiahol. Brániť sa nebudeme ani názorom, ktoré o kultúre neuvažujú rovnako kladne ako my. Dialóg s oponentmi je koniec koncov zásadným prejavom kultúrnosti.
#biely protest #zastavmecoolturutvormekulturu


Pre Vertigo 2020 špeciál                                                                           28. novembra 2020
 
Čisté, bieloskvúce, jasné a krásne Vertigo dorazilo do mojej schránky na JéGého ulici :-)  Okamžite nabádalo k Tichu, Pokore a Láske. A k čistým formám, ktoré budú schopné ich vyjadriť.
 
Prepisujem tento úvod z sms pre JéGé :-) a v tejto chvíli sa mi spustil media player a z neho hammond variácia na Mendelssohna od Petra Koreňa st. Krásna náhoda :-)))

Potrebujeme kultúru? Čo je kultúra? Pre mňa sú dôležité tie tri - T-P-L. K nim sa dá dostať len osobnou "cestou" cez prvé, teda cez Ticho. Ostatné dve sú v ňom zahrnuté. V Tichu nie je nikto a predsa je v ňom všetko obsiahnuté. Začnime skúmať odpoveď na iné dve otázky - kde vzniká myšlienka a kto ju vymyslel? Kto je ten, ktorý v tichu vidí myšlienku?
 
Myšlienka, zrodená z Ticha je zárodok satvického javu, teda aj kultúry, prinášajúcej blaho, povznesenie a číru krásu. Je zdrojom dobra, nepodmienenej lásky a absolútneho porozumenia. (Satvický bol aj nápoj v Uloži, čistý destilát zdravých sliviek, darovaný čistým srdcom, pitý čistým srdcom a vnímaný s celkom záhrady a bytostí, ktoré sa stretli neskutočne krásnym spôsobom v júni tohto roku pred čítačkou v Levoči.)
 
Myšlienky vznikajú bez nášho súhlasu a "naša" pozornosť ich oživuje. A keďže sme rôzni, pozornosť získavajú rôzne myšlienky. Preto aj kultúra má širokú škálu farieb, a len sem tam zaiskrí najvyšším vedomím. Túto rozmanitosť nemožno obmedziť nariadením, peniazmi, zákonom. Preto potrebuje podmienky, ktoré volia zlatú strednú cestu. Preto potrebuje múdrosť, ktorá vie vybrať zlatú strednú cestu. Preto potrebuje porozumenie do Ticha sa ponárajúcich a z Ticha vystupujúcich. Spomaľte, prosím tí, ktorí rozhodujete o kultúre a načúvajte. Pravidlá sa nedajú naučiť naspamäť, pravidlá musia byť také, aby boli zásadné, jasné a zohľadňujúce princípy tvorby, teda pozornosti na myšlienky, ktoré vrcholne vedú k jemnosti, kultivovanosti, nadčasovej kráse a dobru. Potom nás neodbijete slovami, že "...veď ste si to mali prečítať". Potom si spolu budeme rozumieť, pretože budeme mať jeden cieľ.
 
Judita Kaššovicová
predsedníčka Klubu nezávislých spisovateľov
Návrat na obsah