Zoznam clenov - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Laurinská 2, 815 08 Bratislava
Podujatia z verejných
zdrojov podporil Fond
na podporu umenia
Prejsť na obsah
Členovia Klubu nezávislých spisovateľov:
 
 
1.    ALVARADO, Salustio        
2.    ARCHLEBOVÁ, Tamara    
3.    BALÁŽ, Anton         
4.    BALÁŽ, Ireney         
5.    BARÁTHOVÁ, Eleonóra    
6.    BÁTOROVÁ, Mária
7.    BEŇO, Ján   
8.    BOJNIČANOVÁ, Renáta   
9.   BREZINA, Ján         
10. BRŰCK, Miroslav    
11. ČAHOJOVÁ-BERNÁTOVÁ, Božena
12. ČIČMANEC, Ivan    
13. DAŠKOVÁ, Kveta    
14. DEMÁK, Miroslav    
15. DOBIÁŠ, Rudolf      
16. DUDOK, Miroslav    
17. FULMEKOVÁ, Denisa
18. GAVURA, Ján
19. GROCH Erik Jakub
20. HAUGOVÁ, Mila      
21. HIDVÉGHYOVÁ YUNG, Elena
22. HOCHEL, Igor          
23. HOCHELOVÁ, Vlasta         
24. HORÁK, Karol
25. JAKSICSOVÁ, Vlasta         
26. JUHASOVÁ, Jana
27. JUROLEK, Rudolf
28. KAMENEC, Ivan      
29. KAŠŠOVICOVÁ, Judita     
30. KEKELIAKOVÁ, Monika      
31. KÓNYA, Peter          
32. KUDLIČKA, Ján      
33. KUNIAK, Juraj                      
34. KUZMÍKOVÁ, Jana
35. LAUČEK, Anton      
36. LEVICKÝ, Gabriel  
37. LIASHUK, Viktória

 
 
38. LICHNEROVÁ, Rút
39. MALITI, FRAŇOVÁ Eva    
40. MARKOVIČ Erik
41. MIHÁLIKOVÁ, Ľuba           
42. MILČÁK, Ján           
43. MILČÁK, Marián      
44. MINAHANE, John   
45. ONDREJIČKA, Erik
46. ONDREJKOVÁ, Anna       
47. PARENIČKA, Pavol
48. PETRÍKOVÁ,  Martina          
49. PODRACKÁ, Dana
50. PREBUDILA, Martin           
51. PRIESOL, Ján         
52. PUŠKÁŠ, Jozef  
53. SKALSKÝ, Vladimír     
54. SOLČANSKÁ, ČENGEL Mariana
55. STANO, Dali
56. STRAKA, Tomáš
57. STRAKOVÁ, Martina
58. SUBALLYOVÁ, Ľubica      
59. ŠEBESTA, Juraj     
60. ŠIMKOVÁ, Soňa     
61. ŠIMON, Ladislav     
62. ŠPAČEK, Jozef       
63. TANESKI, Zvonko   
64. UHERÍK, Anton    
65. VADKERTY Madeline   
66. VALCEROVÁ, Anna     
67. VALENTOVÁ-BELIČOVÁ, Zdenka     
68. VANOVIČ, Július    
69. VLADO, Martin
70. VLACHOVSKÝ, Karol
71. VRÁBLOVÁ, Timea
72. ZAMBOR, Ján         
73. ŽILKA, Tibor
74. ŽILKOVÁ Marta
 
Zakladajúci členovia KNS:
 
1.    BALLEK, Ladislav
2.    BŽOCH, Jozef
3.    FERKO, Vladimír
4.    GLOCKO, Peter
5.    HABAJ, Ivan
6.    HORÁK, Karol
7.    CHMEL, Karol
8.    JANOVIC, Tomáš
9.    JAROŠ, Peter
10.  JARUNKOVÁ, Klára
11.  KAMENEC, Ivan
12.  KARVAŠ, Peter
13.  KLIMKO, Jozef
14.  KOVÁČIK, Marián
15.  KRUPA, Viktor
16.  KUČERA, Matúš,
17.  LASICA, Milan
18.  MARUŠIAK, Jozef
19.  MÉSÁROŠ, Jozef
20.  Mihalkovič, Jozef
21.  NOGEW, Július
22.  PETRÍK, Vladimír
23.  RESUTÍK, Milan
24.  RÚFUS, Milan
25.  SATINSKÝ, Július
26.  SLIMÁK, Ivan
27.  ŠRÁMKOVÁ. Jana
28.  ŠTEPKA, Stanislav
29.  ŠTEVČEK, Ján
30.  ŠTRÁŽAY, Štefan
31.  TÁNSKÁ, Nataša
32.  VADKERTIOVÁ, Lýdia
33.  VANEK, Marián
34.  VILIKOVSKÝ, Pavel
35.  WLACHOVSKÝ, Karol
36.  ŽÁRY, Štefan
Návrat na obsah