Demak_Nadlak - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Miroslav Demák a slovenská poézia v Nadlaku
V rumunskom meste Nadlak, v ktorom väčšinu obyvateľstva tvoria Slováci a sídli tam aj väčšina slovenských inštitúcií (slovenské lýceum, Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku, redakcie periodík vydávaných v slovenčine a i.) sa konali oslavy 50. výročia vyhlásenia obce za mesto a 705. výročia prvej písomnej zmienky o Nadlaku. Ako hostia sa osláv zúčastnili predstavitelia družobných miest z Rumunska, ale aj z Brezna, Budmeríc a Pukanca.
 
Člen KNS Miroslav Demák sa zúčastnil dvoch dní z trojdňových osláv. V prvý deň (piatok 24. augusta) bol na programe  literárny večierok, na ktorom vedenie mesta odovzdalo uznania spisovateľom, maliarom a iným kultúrnym pracovníkom za dlhoročnú prácu. Jedno z týchto uznaní udelili Miroslavovi Demákovi. Predtým však bola premiéra dvoch kníh preložených zo slovenčiny: knihy Miroslava Bielika a výberu z poézie Miroslava Demáka s názvom Zodiac (Zverokruh). Knihu preložili docentka Dagmar Mária Anoca a rumunský básnik Lucian Alexiu. O poézii M. Demáka hovoril pán Alexiu, nasledovalo čítanie básní a potom básnik pred obecenstvom odpovedal na otázky docentky Anoca.
 
Na slávnosti v Kultúrnom dome boli prítomní aj rumunskí spisovatelia, ktorí mali oficiálne rozhovory s predsedom SSS Miroslavom Bielikom, a tiež vystúpili na slávnostnom programe so svojou tvorbou.
 
Na druhý deň (sobota 25. augusta) bolo stretnutie M. Demáka a M. Bielika so slovenskými spisovateľmi z Rumunska, členmi Literárneho spolku Ondreja Štefanku. „Na tomto stretnutí som čítal a hovoril o svojej knihe cestopisov Takmer niečo a o vydavateľskej spolupráci s Nadlakom, ktorá trvá od roku 1991. A pred odchodom som navštívil rodný dom Ondreja Štefanku, kde jeho dcéry zachovali jeho kompletnú knižnicu a pracovňu v pôvodnom stave. Tiež som navštívil cintorín, na ktorom sú pochovaní spisovatelia, s ktorými ma viazalo dlhoročné priateľstvo: Ondrej Štefanko, Štefan Dováľ a Adam Suchánsky,“ hovorí Miroslav Demák.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah