Nové knihy - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Laurinská 2, 815 08 Bratislava
Podujatia z verejných
zdrojov podporil Fond
na podporu umenia
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Rudolf Dobiáš: Ako sa spieva v klietke
Názov tejto spomienkovej knihy, originálny a výstižný, vznikol spoluprácou autora textov a autora fotografie – Rudolfa a Mira Dobiáša. Stalo sa to v Prahe na Národní tříde 17. novembra 2017. Politického väzňa a spisovateľa Rudolfa Dobiáša pozvali do Národného divadla na odovzdávanie cien Post Belum, na ceste do Prahy ho sprevádzal syn Miro. Keď prechádzali po ulici pred divadlom okolo červenej klietky, v ktorej bola fotografia režiséra Miloša Formana aj s jeho známym výrokom...
Celý človek Robert Hass
Celým človekom nazval Juraj Kuniak amerického básnika Roberta Hassa v doslove k prekladom jeho poézie, ktoré publikoval vo Fraktále 3/ 2019. Zaujala ma vtedy báseň Czeslawovi Miłoszovi do Krakova, keďže ide o veľkého poľského básnika, laureáta Nobelovej ceny a Kuniak v Skalnej ruži, v skvelej edícii Poézia vydal v roku 2017 preklad výberu z Miloszových básni pod názvom To. A teraz do edície pribudol aj výber z Haasovej poézie pod názvom Čas a materiály.
Keď na januárovom KNS Juraj hovoril o svojom prístupe...
Rozhovory o dejinách
Skromná na výzor, ale bohatá svojim obsahom je kniha Rozhovor s dejinami s podtitulom Ivan Kamenec o cestách slovenskej histórie. Vyšla vo vydavateľstve HADART Publishing na sklonku roku 2019 a rozhovory s Ivanom Kamencom o jeho ceste historika pri výskume slovenských dejín 20. storočia viedol Miroslav Michela, Kamencov kolega v Historickom ústave SAV, predstaviteľ mladej generácie historikov (roč. 1978). Rozhovory začali vznikať pred desiatimi rokmi a ako píše v úvode M. Michela, „text, ktorý držíte v ruke je krátkou sondou do životných...
INŠTITORISOVÁ Dagmar: Jozef Ciller. Čítanie v mysli scénografa.
Monografia Dagmar Inštitorisovej Jozef Ciller. Čítanie v mysli scénografa sa zaoberá tvorbou prof. Jozefa Cillera (1942), ktorý patrí medzi najúspešnejších slovenských divadelných scénografov. Venuje sa však aj kostýmovej tvorbe, televíznej a filmovej scénografii, architektúre, dizajnu či paradivadelným akciám, výstavám a eventom.
Monografia má dve časti. Prvá je obrazová a druhá textová. Obrazová pozostáva z výtvarných návrhov a divadelných fotografií, v ktorých sa predstavuje najvýznamnejšia tvorba J. Cilleta tak doma ako aj v zahraničí. Osobitosťou koncepcie je, že anotácie k scénografiám sú zároveň ich filozofickým základom.
 
Uvažovanie Jána Zambora nad poéziou a jej prekladoch
Nová literárnovedná kniha Jána Zambora Stavebnosť básne (vyd. Literárne informačné centrum, 2018) prináša sondy do slovenskej poézie, autoreflexie, dve úvahy o slovenskej próze a reflexie prekladu. Predmetom skúmania je najmä poézia S. B. Hroboňa, P. O. Hviezdoslava, I. Kraska, M. Válka, J. Stacha, J. Mihalkoviča, Š. Strážaya, J. Buzássyho, F. Andraščíka, I. Laučíka, V. Prokešovej, D. Podrackej, autorov diela Krajina vo mne R. Juroleka, M. Haugovej. J. Kuniaka, J. Kudličku a R. Biarinca, prózy S. Rakúsa a J. Vanoviča, prekladateľské eseje B. Hečka, zvukové tvarovanie ruskej básne a preklad, Achmatovovej preklady Kraskových básní, preklady J. Mihalkoviča a slovenské preklady G. A. Bécquera a M. Eminesca.
Dagmar Inštitorisovej vyšla monografia o reflexii a prítomnosti M. R. Štefánika v umeleckej tvorbe
Vedecká monografia prof. PhDr. Dagmar Inštitorisovej, PhD. s názvom Milan Rastislav Štefánik v dramatickej tvorbe na Slovensku a v Čechách je textom z oblasti estetiky dramatických umení, ktorá sa analyticko-syntetickým spôsobom zaoberá umeleckou reflexiou historickej osobnosti. Je výsledkom niekoľkoročného aj pramenného výskumu a je typom vedeckého textu základného výskumu, pretože doteraz nebola osobnosť M. R. Štefánika komplexne ani čiastkovo ...
Haugovej úvahy nad poetickým prežívaním dňa
Kniha Mily Haugovej Archívy priestorov (LIC, 2019) je poetickým dokumentom z autorkiných denníkových záznamov – od osobných, cestovateľských až po rastlinné. Ich súčasťou sú sny, lyrizovaná próza, básne či osobné čítania filozofov (Martin Heidegger), výtvarníkov (Osmo Rauhala) a literárnych postáv (Anna Kareninová). Poetka nám otvára vždy nové a zároveň trochu iné archívy priestorov. Skúmanie sa pohybuje...
Krása a bolesť – básne Antona Uheríka
Zbierka básní Krása a bolesť (vyd. Verbis) je zároveň zaplnená reprodukciami obrazov géniov renesancie – Leonarda da Vinci, Michelangela, Raffaela či Tiziana, aj  obrazov géniov  baroka a romantizmu, akými boli David, Rembrandt, Skutecký a Szontágh.
Básne zbierky sú motivované širokou škálou tematiky,  viazanej na osudy človeka, prenikajú do nich filozofické, gnozeologické a etické úvahy autora o ľudskom bytí vôbec. Špecifikom zbierky je tiež poetické spracovanie ľudových prísloví.
Na obálke knihy je reprodukcia obrazu, ktorý asi v roku 1515 namaľoval Tiziano Vecelli (Tizian), jeden z najvýznamnejších talianskych renesančných maliarov. Je na ňom Salome...
Dve knihy o diele Belého od Evy Maliti Fraňovej
Členke KNS, dramatičke a literárnej vedkyni na sklonku vlaňajšieho roka vyšli dve knihy: jednou je autorská monografia o tvorbe  jedného zo zakladateľov modernej ruskej verzológie Andreja Belého
(Andrej Belyj: Celistvosť (v) mnohosti, vyd. Veda a Ústav svetovej literatúry SAV, 2018) a druhou je jeho román Strieborný holub v slovenskom preklade Evy Maliti Fraňovej.
Symbolistický básnik a prozaik, ale aj ideológ a teoretik, predstaviteľ ruskej moderny Andrej Belyj (1880 – 1934) sa vlastným menom volal Boris Nikolajevič Bugajev. Do literatúry vstúpil v prvých rokoch 20. storočia ako autor štyroch...
Juraj Šebesta napísal štvrtú svoju knihu, tentoraz pre dospelých
Juraj Šebesta prichádza s novým knižným titulom – Hévíz 2090:  charaktrizuje ju ako romancu s nádychom utópie a sci-fi.
Po úspešných knihách pre mládež Keď sa pes smeje a Venussha (Ťažký týždeň) autor napísal román výsostne pre dospelých. Sme v láske slobodní, sami sebou? Prejavia sa civilizačné zmeny aj na milostných vzťahoch? Juraj Šebesta na to odpovedá s jemu vlastným humorom a otvorenosťou.
Ľúbostné príbehy sú zasadené prevažne do známeho kúpeľného mesta a najmä do budúcnosti...
Monografia o tvorbe Karola Horáka v poľštine
Monografia Labyrinty divadelníka a literáta Karola Horáka od teatrologičky Dagmar Inštitorisovej sa zaoberá tvorbou slovenského dramatika, prozaika, dramaturga, režiséra, literárneho vedca, teatrológa a vysokoškolského pedagóga Karola Horáka. Patrí k najvýznamnejším dramatikom a reprezentantom alternatívneho vysokoškolského divadla. Jeho hry sa neinscenujú len na jednej divadelnej scéne, ale pravidelne sa uvádzajú v profesionálnych i amatérskych divadlách po celom Slovensku. K. Horák má aj svoje materské – autorské - divadlo. Od roku 1968 je ním Študentské divadlo Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Prešov, s ktorým je zviazaná jeho raná dramatická a režijná tvorba. Divadelné práce, ktoré v ňom pod jeho vedením dodnes vznikajú, sú laboratóriom nielen pre neho, ale i pre študentov a kolegov z Prešovskej univerzity...
Pocta Ivanovi Kamencovi (aj slovenskej historickej vede)
K životnému jubileum historika Ivana Kamenca, ktoré sme si pripomenuli i my na septembrovom klubovom stretnutí, vydalo jeho materské vedecké pracovisko, Historický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA (Bratislava, 2018) dielo Historik a dejiny s podtitulom V česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Ide o takmer šesťstostranový zborník príspevkov historikov, ktorý edične pripravili jeho kolegyne z Historického ústavu Jaroslava Roguľová a Vlasta Jakciscová. Kniha má nielen reprezentačný obsah, rovnako pôsobí jej neakademicky nápaditá obálka výtvarníka Jozefa Hupku....
ESEJE O BÁBKOVOM DIVADLE
V najnovšej útlej knihe s názvom Eseje o bábkovom divadle (Brno, 2018) sa Dagmar Inštitorisová venuje existenciálnym otázkam, ktoré sú späté s bábkarským umením. Práca je súborom ôsmich esejí s názvami Bábka a tajomstvá textu (polemická rozprava na tému bábka, interaktívnosť a hranice zneužitia divadelných postupov), Prečo sa bábky pri klaňačke nedržia za ruky, Bábka sa nikdy nechce meniť, Bábka sa nemusí pretvarovať, Keď sa stráca z javiska, O prvom bábkohercovi, Otvorene a Vždy iba mlčky. Autorka sa v nich zamýšľa...
Anotácia knihy : Ľudský génius a civilizácia
Už obálka knihy naznačuje vzťah ľudský génius a civilizácia. Je na nej totiž obraz Adama a Evy, ktorý namaľoval okolo roku 1628 geniálny flámsky barokový maliar P.P. Rubens.  Podľa  Mojžišovej knihy Genezis boli to prví ľudia. Predstavujú biblický príbeh ich prvého hriechu a následne vyhnanie z Raja,  čím skončil zároveň ich spoločný život s Bohom. Pre Adama a Evu  začal reálny a  krutý život s prírodou, ale zároveň aj  symbióza s ňou.  Zjednodušene povedané, tu vlastne začala ľudská civilizácia.
Román Hostina v srbčine
Čitateľsky úspešný a kritikou oceňovaný román Rút Lichnerovej Hostina (bol v roku 2016 nominovaný do finálovej desiatky Anasoft litera) vyšiel v októbri 2017 vo vydavateľstve Prometej v Novom Sade pod názvom Gozba. Román preložil básnik Martin Prebudila a na 62. medzinárodný knižný veľtrh v Belehrade ho návštevníkom veľtrhu aj divákom srbskej televízie spolu s autorkou predstavili vydavateľ Zoran Kolundžija a náš klubový kolega Miroslav Demák.
Pripomeňme si aj jeho slovenskú prezentáciu v kníhkupectve Martinus, kde román predstavil náš (žiaľ už nebohý) kolega Vladimír Petrík v podobe dialógu s autorkou.

Rút Lichnerová: Hlbiny bezpečia
V edíciiu Siete vydavateľstva Literárneho informačného centra vyšla nová kniha Rút Lichnerovej Hlbiny bezpečia. Cez prizmu večnej témy dobra a zla Rút Lichnerová predostiera zdroje nielen svojicich literárnych inšpirácií, ale aj svojich mravných hodôt a postojov. K tejto reflexii si prizýva spisovateľov, výtvarníkogv, filozofov, ale aj svojich blízkych a priateľov. Časť knihy tvoria listy Ivana Kadlečíka autorke prinášajúce otvorený pohľad spsiovateľa na prežívanú skutočnosť aj literárne dianie. Hlbiny bezpečia vytvárajú moderný oblúk literárnej paralaxy od bezprostredného poznávania prítomného sveta, cez stretnutia s umením až po pokoru pred tým, že život napriek všetkému stále existuje...
ARCHA Dany Podrackej
Výnimočným edičným počinom sa na konci tohto roka predstavil Spolok svätého Vojtecha vydaním výnimočného diela Dany Podrackej ARCHA. V úvodnom Slove na dobrú plavbu riaditeľ vydavateľstva Ivan Šulík napísal: „ Renomovaná spisovateľka Dana Podracká siahla po tých najzaujímavejších biblických i apokryfných príbehoch a pútavo ich zdramatizovala, zatiaľ čo oceňovaný výtvarník Pavol Bálik ich atypickým spôsobom prostredníctvom fotografii preložil do reči dneška“. Kto toto dielo zoberie do rúk...
Anton Uherík: Dotyky s vedou, umením a človekom
Vydavateľstvo Verbis, Bratislava 2017
Anton Uherík bol dlhoročným vedeckým pracovníkom Ústavu experimentálnej psychológie SAV, kde založil a viedol prvé – a jediné – psychofyziologické pracovisko, ktoré skúmalo vzťah medzi ľudským mozgom a ľudskou psychikou. Tento vzťah ho interesuje dodnes. Za posledné desaťročia sa intenzívne rozpísal a vydal sériu kníh. V časti z nich využil svoj vedecký potenciál, spopularizoval pôvodné poznatky a rozvinul ich ďalej smerom k životnej praxi. V tejto línii svojej tvorby pokračuje aj v najnovšom diele Dotyky s vedou, umením a človekom...
Gajto Gazdanov: Večer u Claire
Vydavateľstvo Europa, Bratislava 2017. Preklad Eva Maliti Fraňová
Vydávanie ruskej emigrantskej literatúry bolo na Slovensku, ba v celom tzv. východnom bloku do pádu komunizmu prísne zakázané. A nebol to len Solženicyn či Nabokov, ale rovnako i autori, ktorých mená a diela, okrem niekoľkých rusistov širšia, ani literárna verejnosť nepoznala. Kým diela Solženicyna a Nabokova sa čoskoro po roku 1990 dostali v pohotových prekladoch na slovenský knižný trh, ďalší autori, rovnako tematicky objavní a...
Jozef Špaček: Pascalov tieň
Od vydania ostatnej prozaickej knihy Jozefa Špačka, románu V ulitách (2008), prešlo už takmer celé desaťročie. Medzitým publikoval dva súbory štúdií a recenzii o súčasnej literatúre Nepovinné čítanie a Od slova do SLOVA a v recenzentskej činnosti ďalej pokračuje, najmä na stránkach internetového časopisu Slovo.
Pascalov tieň je súborom tematicky, štylisticky, obsahovo i rozsahom rôznorodých textov, ktoré autor zaradil do dvoch súborov: I. kentaur.sk a II. Oni a ony a aby čitateľovi, ktorý už v životných zápasoch postrácal kedysi povinné školské vedomosti a priblížil mu názov knihy...
Ireney Baláž: Čas hmatu (ako voňajú sny)
Po zbierkach Fresky, Anatómia smädu a Prierez tmou, v ktorých dominuje meditatívnosť a hľadanie často nezbadaných, no neopakovateľných okamihov ľudskej existencie, prichádza Ireney Baláž s novou, opäť útlou básnickou knihou Čas hmatu. Okrem podtitulu Ako voňajú sny čitateľa hneď výrazne osloví aj sugestívna obálka knihy s reprodukciou fragmentu mramorovej skulptúry francúzskeho sochára Auguste Rodena, na ktorej z prahmoty sa vynárajúca štíhla mužská ruka jemne zviera nahé ženské telo. Ďalšie fragmenty Rodenových diel...
Deväť  /  Flexibuk No. 5
Martin Vlado: Zväčšovanie priestoru
 Kniha je originálnym spojením výberu fotografických obrazov – ilustrácii deviatich autorov z Ateliéru fotografie Fakulty umení TU v Košiciach a básní autora strednej generácie Martina Vlada, narodeného i v súčasnosti žijúceho v Košiciach. Výber ilustrácii svojim komentárom, súčasťou ktorého sú i krátke tvorivé biografie mladých výtvarníkov, sprevádza Lena Jakubčáková (jedna z nich) pod názvom Ilustračný experiment alebo hľadanie novej „výhybky“. Kriticko-priateľský pohľad na Vladove básne napísal Radoslav  Passia...
Zuzana Bakošová-Hlavenková: Čas činohry našich čias
Známa teatrologička Zuzana Bakošová-Hlavenková v štúdiách zaradených do knihy Čas činohry našich čias zachytáva veľmi prenikavo a citlivo s teatrologicky hlbinným prienikom ku kontextom a súvislostiam naším i svetovým dnešný dynamický obraz inscenačného performatívneho umenia.  
Venuje sa nielen osobnostiam, ale postihuje pregnantne ich nezameniteľnú stopu vo vývine slovenského divadla, a aj ich výnimočnosť a originalitu ich prístupov a poetík. ...

Balážovo "Povedz slovo čisté" je tu
Životopisné knihy majú u členov nášho Klubu bohatú tradíciu. Anton Baláž - v tej svojej - pokračuje románovým spracovaním osudu Štefana Krčméryho (1892 - 1955) v knihe s názvom Povedz slovo čisté.
Život nášho významného básnika, literárneho historika, kritika, publicistu, prekladateľa, správcu Matice slovenskej a národného dejateľa, ktorý bol napríklad i jedným zo signatárov Martinskej deklarácie z 30. októbra 1918 atď. však zachytáva na sklonku jeho života. Počas rokov, ktoré strávil v prvej polovici 50. rokov 20. storočia v psychiatrickej nemocnici v Pezinku...

Boris Mihalkovič: Esenciálna poézia Mily Haugovej
 Je zvláštne, že poetke a prekladateľke Mile Haugovej (1942), ktorej tvorba pulzuje v slovenskom básnickom priestore už niekoľko decénií (debutovala v roku 1980) a ktorá doposiaľ vydala dvadsaťtri básnických zbierok, ešte nevyšiel z jej tvorby žiaden ucelený básnický výber. Na tento prvý sa podujal jej básnický kolega Rudolf Jurolek (1956), básnik, ktorého poetika je celkom odlišná od tej Haugovej, a vo výbere, ktorý ani nenesie nejaký básnický názov, ponúka prierez tvorbou Mily Haugovej, zostavený z devätnástich autorkiných básnických zbierok. Zostavovateľ pred nejakým zdĺhavým vysvetľovaním a odôvodňovaním svojho výberu uprednostnil niekoľko jednoduchých a prostých viet na...
Dokonalá modrá Judity Kaššovicovej
Pod dvojjazyčným názvom Dokonalá modrá A tőkéletes kék - rovnako dvojjazyčne ako predchádzajúce zbierky Šamorínske verše, Rok v Šamoríne, Krajina ticha a Som len kvet, vyšla deviata básnická kniha poetky a našej klubovej kolegyne Judity Kaššovicovej . Jej poézia sa v zhudobnenej podobe dostala aj na CD nosiče v produkcii hudobníka a speváka Juraja Turteva a je súčasťou jej živých autorských vystúpení v sprievode hudobníkov a spevákov. Básne v zbierke Dokonalá modrá do maďarčiny prebásnil ...
Octavio Paz: Každodenný oheň
Preklad Ján Zambor
Do reprezentačnej edície Poézia vydavateľstva Skalná ruža, ktorá doteraz priniesla aj preklady poézie Walta Whitmana, Czeslava Milosza a Jamesa Wrighta pribudol preklad  poézie ďalšieho veľkého svetového autora, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru, mexického básnika a esejistu Octavia Paza. Pre rozsiahly výber z jeho poézie sa Ján Zambor rozhodol preto, lebo mnohí znalci, korí sa zaoberajú latinskoamerickou literatúrou pokladajú Octavia Paza „za jedného z najvplyvnejších básnikov 20. storočia.“ Zamborov rozsiahly preklad, ktorý čerpá hlavne z...
Jozef Špaček: Od slova do SLOVA                            
Kniha prozaika a literárneho kritika Jozefa Špačka (1950, Skalica) Od slova do SLOVA (Recenzie a príležitostné texty) svojím obsahom voľne nadväzuje na jeho publikáciu Nepovinné čítanie (2015).
V prvej časti zahrňuje recenzie diel známych slovenských autorov a autoriek ako V. Mináč, L. Ballek, A. Hykisch, Ľ. Feldek, P. Vilikovský, P. Holka, J. Balco, S. Rakús, M. Kočan, J. Juráňová, V. Šikulová, I. Hudec, Ľ. Jurík, P. Pišťanek a mnohých ďalších, publikované v prevažnej miere v printovej či internetovej verzii časopisu SLOVO.
Rudolf Dobiáš: Noci a dni
Noci a dni sú unikátnym, čitateľsky príťažlivým výberom z básnickej tvorby Rudolfa Dobiáša. Popri básňach zo zbierok Slávnosti jari, Medzi trávou a vetrom. Básne z budúcej pozostalosti, Litánie k slobode, Rozhovory s Rút a iné básne a zbierky básnických a prozaických textov Zvony a hroby sú vo výbere aj básne doteraz knižne nepublikované. Ako píše v doslove Igor Hochel, „prvé básne Rudolfa Dobiáša, publikované v mládežníckom denníku Smena v roku 1953, neposudzovala literárna kritika, ale Štátna bezpečnosť...
Kafka a Kafka
Slovenský básnik, prekladateľ, publicista, vydavateľ a organizátor literárneho života Milan Richter je nepochybne znalcom Kafkovho života diela. Svoju erudíciu dokázal napríklad prekladom vynikajúceho súboru Kafkových aforizmov, ale aj koncipovaním a vedením periodicky konaného festivalu Kafkove Matliare. Dovtedy si málokto na Slovensku všímal, že jeden z najväčších predstaviteľov svetovej literatúry 20. storočia strávil dlhých osem mesiacov (od decembra 1920 do augusta 1921) v Tatranských Matliaroch, kde sa liečil na tuberkulózu.
Kniha Kafka a Kafka, ktorá vyšla v roku 2016...
Kuzmov šepot  v anglickom preklade
O dvanástej básnickej zbierke Štefana Kuzmu šepot (Žilina, Georg 2016) sme na našej internetovej stránke informovali po jej vyjdení a privítali sme ju ako knižku, ktorá je „plodom jeho tvorivého nepokoja“. V doslove k nej Milan Richter uvádza, že „tento básnik po celý svoj tvorivý život píše iba jednu knihu. Lyrický subjekt sa v jeho básňach nemení, ba často sa nám zdá, že rovnaký je i spôsob jeho prítomnosti v istej situácii, v istom príbehu, v istom očarení realitou, či snovou predstavou, ale tiež v prijímaní úderov, ktoré mu uštedruje život“. S prekvapením i potešením preto teraz...
Čítanie v mysli bábkara a básnika (Jozefa Mokoša)
Kolektívna monografia o poprednom slovenskom bábkarovi a básnikovi Jozefovi Mokošovi vznikla pod vedením teatrologičky prof. PhDr. Dagmar Inštitorisovej, PhD. a autormi ďalších kapitol sú: teatrologičky prof. MgA. Ida Hledíková, PhD. a doc. Mgr., Mgr. art. Barbora Krajč Zamišková, ArtD., literárni vedci doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD. a Mgr. Matúš Mikšík a diplomant doc. MgA. J. Mokoša Mgr. art. Peter Tilajčík. Obsiahlo mapuje celú divadelnú, filmovú, rozhlasovú dramatickú, dramaturgickú, prekladateľskú a prebásňovaciu a básnicko-prozaickú tvorbu J. Mokoša.
Ľubomíra Miháliková: Kvitnúca oskoruša
Kvitnúca oskoruša je piatou samostatnou básnickou zbierkou našej klubovej kolegyne Ľubky Mihálikovej. Poéziu publikovala aj vo viacerých antológiách, dvakrát sa zúčastnila prestížneho Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS na Skalke pri Trenčíne a v rodnej Modre je známou kultúrnou osobnosťou, organizátorkou literárnych večerov a multižánrových prezentácií s celoslovenskou pôsobnosťou Festival duchovnej poézie a Modranské veršobranie. Na oboch podujatiach sa svojou básnickou a esejistickou tvorbou pravidelne zúčastňujú aj členovia KNS.

Marián Váross: Deň za dňom samota
„Napätie z bezmocnosti“
Motto:
„Nestihol dať na papier všetko, čo celý život zhromažďoval. To sa mi vidí vždy tragické pri predčasnom skone ľudí, ktorí boli povolaní objavovať, tvoriť a odovzdávať poznatky a myšlienky ako celospoločenské hodnoty.“
Z denníka  Mariana Várossa 15. 4. 1955
 Tieto slová si zapísal M. Váross v knihe Deň za dňom samota o Vladimírovi Wagnerovi, ktorý zomrel v marci 1955. Platia však...
Juraj Kuniak, Ján Kudlička: Rosa Mystica
Popri monografii Jána Zambora o Ivanovi Kraskovi Vzlyky našej duše sme v našom klubovom živote zaznamenali ďalší výrazný tvorivý počin - spoločné dielo básnika a esejistu Juraja Kuniaka a výtvarníka Jána Kudličku. Ide už o ich druhé tematicky objavné tvorivé stretnutie inšpirované Matkou Božou. Prvým bolo dielo Lamium album z roku 2012, v ktorom rovnako dominoval motív mariánskej piety, nielen v duchovnej, ale rovnako i vo výtvarnej podobe hlboko (až hĺbinne) zakorenený v slovenskom dejinnom vedomí. A na tomto druhom básnicko-výtvarnom opuse sa okrem Juraja Kuniaka podieľali aj ďalší dvaja členovia KNS. Poetka Mila Haugová svojou esejou a Rudolf Jurolek ako redaktor knihy. A do tretice všetko dobré: Rosa mystica vyšla aj s finančným príspevkom Klubu nezávislých spisovateľov.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky