Erik_Hainburg - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Verše Erika Ondejičku zneli v Hainburgu

„Dokonalosť je norma nebies“, povedal kedysi dávno Johann Wolfgang Goethe. A jej nájdenie je jedna z najhlbších ľudských túžob. Biblia ako základný rámec dokonalosti predstavuje vzťah lásky, ktorého absolútnym vzorom je vzťah Boha voči človeku. Avšak aj táto predstava ponecháva priestor pre rôzne podoby dokonalosti. Jeden z okamihov, v ktorom dokonalosť presahuje do života človeka, je aj poézia. Tak sme to mohli zažiť aj pri stretnutí v kostole Martina Luthera v Hainburgu an der Donau, kde sa pre zázrak zážitku dokonalosti spojilo niekoľko rôznych faktorov.

Prvým a rámcovým je architektúra tohto kostola. Tá prezentuje stvárnenie myšlienky trojjedinosti Boha vo vzťahu k vesmíru a človeku zobrazenom v oltárnom priestore kostola. Toto nastavenie otvára prepojenie rôznych „svetov“ a vytvára ďalšie vzťahy. Tak to bolo aj 13. marca 2019. Ako druhý faktor pre zážitok dokonalosti vnímam realitu vzájomnej spolupráce medzi cirkevným zborom ECAV Modra a cirkevným zborom Bruckan der Leitha a Hainburg an der Donau Evanjelickej cirkvi v Rakúsku, ktorej cieľom je osloviť Slovákov žijúcich v Rakúsku. A do tohto rámca vstúpila ponuka literárneho podujatia s názvom 5 dokonalostí v nemeckom a slovenskom jazyku. Išlo o autorskú prezentáciu poézie básnika Erika Ondrejičku, s hudobným sprievodom Pavla Malovca.

V poetickom cykle básní s názvom 5 dokonalostí autor odhaľuje krásu a múdrosť sveta a vesmíru, ukrytú v dokonalostiach ticha, kvetu, modlitby či naplnenej prázdnoty. Básne čítal autor v slovenskom aj v nemeckom jazyku. Ďalších desať básní v slovenčine a vzápätí v nemeckom preklade čítali Mária Madliaková a Eva Oslíková. Autor básní svojich poslucháčov vedie vlastnými skúsenosťami a zážitkami, a pritom veľmi jemne a nenásilne ponúka možnosť konfrontovať nuansy vlastného bytia v kontexte vzťahov k iným ľuďom či svetu. Takáto tvorba jednoznačne zapasovala do priestoru, ktorý aj svojou architektúrou vyzýva človeka premýšľať. Hostí literárneho večera zo Slovenska a z Rakúska na záver pozdravil aj domáci farár Jan Magyar a zástupcovia cirkevného zboru Daniel Prostrednik a Helga Reichel.
Eva Oslíková
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah