Fraangelica - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Cenu Fra Angelika za slovesné umenie tento rok získala Mária Bátorová.

Od roku 2002 Konferencia biskupov Slovenska prostredníctvom jej Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru udeľuje  Cenu Fra Angelico osobnostiam z oblasti slovesného, výtvarného a hudobného umenia za ich prínos do kresťanskej kultúry. Medzi tohtoročnými laureátmi v kategórii slovesného umenia bola aj literárna vedkyňa a publicistka Mária Bátorová.
 
Slávnostné udeľovanie cien sa uskutočnilo 23. februára 2017 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Cena je pomenovaná po blahoslavenom Fra Angelicovi, patrónovi umelcov. V slávnostnom príhovore biskup František Rábek, ktorý je predseda Rady KBS pre vedu vzdelanie a kultúru zdôraznil, že udelenie tejto ceny „má povzbudiť umelcov v tomu, aby sa v oblasti kresťanskej kultúry aj naďalej angažovali“. V kategórii slovesného umenia získal cenu aj literárny vedec Vincent Šabík a kňaz František Dancák, ktorý pôsobil ako redaktor a šéfredaktor viacerých kresťanských periodík. V kategórii výtvarného umenia medzi štyrmi ocenenými výtvarníkmi bol aj Jozef Vydrnák, ktorý svojimi ilustráciami sprevádza tvorbu Rudolfa Dobiáša – najnovšie sú to jeho pôsobivé ilustrácie k novej Dobiášovej zbierke Noci a dni.  
 
Mária Bátorová sa na záver slávnostného večera za všetkých ocenených umelcov poďakovala KBS a uviedla, že toto ocenenie patrí aj ich rodičom, ktorí ich priviedli na cestu umenia a pomáhali im po nej aj naďalej kráčať – a napriek  silnejúcemu tlaku globalizácie, komercionalizácie a celkovému úpadku kultúry a duchovnosti ďalej vo svojej tvorbe presadzujú kresťanské hodnoty a myšlienky.
 
Blahoželáme našej kolegyni, v súčasnosti predsedníčke Klubu nezávislých spisovateľov Márii Bátorovej k udelenou tohto prestížneho ocenenia.        

Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc., členka Učenej spoločnosti SAV, pracuje v Ústave svetovej literatúry SAV a na Ped. F. UK. Je prvá žena v slovenskej literatúre, ktorá vo svojom odbore dosiahla najvyšší titul vedecký (2000) aj pedagogický (2006). V rokoch 1995 – 1998 pôsobila ako hosťujúca docentka na univerzite v Kolíne nad Rýnom (NSR). Publikovať v knižnej podobe, naplno a slobodne skúmať, mohla až po roku 1989. Odvtedy publikovala 8 odborných monografií o tabuizovaných témach a 8 beletristických kníh, ako aj množstvo odborných článkov doma aj v zahraničí po nemecky a po anglicky. V roku 2014 vyšiel jej 600 stranový výber z esejí Medzi ideálom a ničotou. Beletristické práce (krátka próza kombinovaná s poéziou, výber z poézie a román) boli, čiastočne alebo kompletne, preložené do 9 jazykov. Bátorová systematicky zaraďuje novovytvorenou komparatistickou metódou slovenskú literárnu modernu do kontextu svetovej literárnej moderny. Je členkou domácich aj zahraničných vedeckých a spisovateľských spoločností a klubov (exprezidentka PEN klubu a súčasná predsedníčka Klubu nezávislých spisovateľov) a je držiteľkou mnohých vedeckých aj literárnych ocenení. Je matkou syna a dcéry a starou matkou štyroch vnúčat. Laudatio sprevádzal súbor fotografií z verejného života.

Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah