Laskova_Stefanik - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Prednáška s prezentáciou monografie o M. R. Štefánikovi v umeleckých obrazoch
 
V útulných priestoroch expozície Múzeum – domov múz Literárneho a hudobného múzea Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici sa 19. novembra 2019 v dopoludňajších hodinách konala prednáška profesorky Dagmar Inštitorisovej na tému Milan Rastislav Štefánik v dramatickej tvorbe na Slovensku a v Čechách, ktorá bola spojená aj s prezentáciou jej monografie. Profesorka oboznámila účastníkov prednášky so všeobecnou situáciou prezentácie a zobrazovania významných osobností, medzi ktoré patrí aj Milan Rastislav Štefánik, v divadle, rozhlase, televízii a filme. Návštevníci sa dozvedeli jeho stručné curriculum vitae doplnené dobovými fotografiami. Súčasťou prezentácie bola aj možnosť zalistovať si v kópiách autentických dramatických útvarov z obdobia prvej Československej republiky, špecifických svojím dôrazom na výchovný charakter, prakticky využívaných najmä v školskom prostredí v rámci slávností na počesť M. R. Štefánika. Obdobie komunistického režimu bolo vyslovene odmietavé k jeho osobe, ničili a odstraňovali jeho sochy, premenúvali ulice, ktoré niesli jeho meno a pod. Priaznivé časy nastali až po roku 1990, keď sa „roztrhlo“ pomyselné vrece s dramatickými hrami nasýtenými faktografickými informáciami a zobrazujúcimi osobnosť M. R. Štefánika ako symbolu národnej hrdosti. Umeleckejšie  stvárnenie mohli návštevníci prednášky vidieť v inscenáciách ako: Z. Mistríková – Ondrej Šoth: M. R. Štefánik (Štátne divadlo Košice, 2009),  alebo od Stanislava Štepku: Malý veľký muž (Radošinské naivné divadlo Bratislava, 2018), či inscenáciu Petra Pavlaca: Štefánik/Masaryk (Mestské divadlo Zlín, 2018). Klasickou  bodkou podujatia bol predaj monografie s osobným venovaním autorky.
 
Mgr. Mária Lásková
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah