Misia_Krasko - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Misia Krasko

V dňoch 23. 10. 2017 – 26. 10. 2017 sa uskutočnila Misia Krasko, ktorej organizátormi boli Klub nezávislých spisovateľov, Literárne informačné centrum, Filozofická fakulta UK v Bratislave a Fond na podporu umenia. Cesty do Klobuk a Slaného sa zúčastnili Ján Zambor, Juraj Kuniak, Ján Kudlička a Dana Podracká. Cieľom cesty bola propagácia života a diela Ivana Kraska, ako aj autorské interpretácie Kraskových básní a čítanie z vlastnej tvorby.

V obci Klobuky pracoval Ivan Krasko v rokoch 1905 – 1912 ako chemický inžinier v cukrovare. Napísal tam dve zbierky poézie Nox et solitudo (1909) a Verše (1912). Klobucká krajina a pobyt v tomto kraji sa premietli aj do jeho poézie. Krasko mal priateľský vzťah k prozaikovi Jindřichovi Šimonovi Baarovi, farárovi v Klobukoch, ako aj k básnikovi Karlovi Tomanovi, rodákovi z Kokovíc. V rokoch 1912 – 1914 Krasko pracoval ako technický vedúci výroby v chemickej továrni v Slanom. Darilo sa mu nielen ako básnikovi, ale aj ako chemikovi – počas pôsobenia v slanskom podniku skonštruoval dva technickochemické aparáty, z ktorých prvý bol aj patentovaný; tretí vynález sa vzhľadom na to, že po vyhlásení mobilizácie roku 1914 musel narukovať, nerealizoval. Na základe slanských chemických výskumov neskôr v Prahe obhájil doktorát.
Ján Zambor, básnik a profesor na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, vydal o Kraskovi dve knihy. Ivan Krasko a poézia českej moderny (1981) a Vzlyky nahej duše. Ivan Krasko v interpretáciách (2016). V čase prípravy poslednej z nich Klobuky a Slaný navštívil. Ku Kraskovi, ktorého prijímame ako zakladateľský zjav modernej slovenskej poézie, majú kladný vzťah aj iní slovenskí básnici a výtvarníci, osobitne Ján Kudlička, ktorý predstavil výtvarné kompozície krajiny, inšpirovanej Kraskovou zbierkou Nox et solitudo.
Autorské besedy sa uskutočnili na stretnutiach so žiakmi a učiteľmi Základnej školy v Klobukoch pod záštitou riaditeľky školy Daniely Doskočilovej a na Gymnáziu Václava Beneše Třebízského pod záštitou riaditeľa školy RNDr. Milana Dundru v Slanom. Obe podujatia mali veľmi úspešný priebeh (na druhom sa zúčastnilo viac ako 150 žiakov a záujemcov). Účastníci Misie Krasko sa stretli aj s predsedom Spoločnosti pre ochranu kultúrneho dedičstva Patria v Slanom pánom Mgr. Zdeňkom Víškom, ktorý ich sprevádzal k pamätnej dosky Ivana Kraska v Slanom, odhalenej v roku 2004. Spomienkového aktu sa zúčastnili aj pracovníci Vlastivedného múzea v Slanom.
Súčasťou cesty bolo aj stretnutie so starostkou obce Klobuky Soňou Ottovou, s ktorou bola prerokovaná otázka osadenia pamätnej tabule I. Kraska v Klobukoch. Obecný úrad Klobuky túto iniciatívu privítal a navrhol lokalitu osadenia na múre Obecného úradu. V prípade získania financií, by tabuľa mohla byť osadená v roku 2018 ako súčasť osláv stého výročia založenia prvého štátu Čechov a Slovákov, Československej republiky. Výtvarný návrh by vytvorilJán Kudlička.   
Cesta priniesla mnoho podnetov pre literárnu prácu všetkých zúčastnených. Ukazuje sa, že regióny a malé obce považujú osobnosti, ktoré tam pôsobili a vytvorili tam svoje diela nie za marginálne, ale za zásadné piliere, od ktorých sa vytvára široké kultúrne povedomie.                                                                           
Dana Podracká
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah