Tatarka_Groch - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Erik Jakub Groch získal Cenu Dominika Tatarku za rok 2021
Nositeľom Ceny Dominika Tatarku za rok 2021 sa stal Erik Jakub Groch.
 
Výročnú literárnu cenu udeľuje Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika v spolupráci s porotou Ceny Dominika Tatarku a Nadáciou Milana Šimečku za výnimočné literárne dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odka Dominika Tatarku. Erik Jakub Groch si cenu prevzal  v Pálfyho paláci v Bratislave 10. mája 2020, predovšetkým ako ocenenie jeho básnickej zbierky Viety (vyd. Skalná ruža). Autor názov zbierky vysvetľuje, že Viety sú zo slov vietor a vety, čiže vietor v pohybe.
 
Ten pohyb bol nenáhlivý, zbierka sa napĺňala 10 rokov: “Od zrna mikrokozmu k osudovým hviezdam a svitu na lesnej čistine, od fundamentálnych častíc ku kráse a osobitostiam približného pohľadu od červene k šípke, od siete k brečtanu , od možných časov k vnútornému času prvej a poslednej lásky” (takto knihu predosiela vydavateľ).
 
Cena Dominika Tatarku je, samozrejme, hlavne za prácu a s miernym prihliadnutím na občianske postoje, ktoré ste mali celý život. Poézia sa nepíše pre ceny, ale občiansky postoj v tejto cene ma potešil," na dovzdávaní ceny sa pre TASR vyjadril ocenený autor.
 
Predseda poroty Ceny Dominika Tatarku Peter Zajac si považuje, že “v poslednej knižke sa Erik Groch zasa vrátil na zem — sú to kratšie básničky, sú to skvelé básne. Na Slovensku vie každý, že patrí medzi výnimočných básnikov, a toto nie je ešte bodka za jeho výnimočnosťou, ale je to dôležitá zastávka v jeho celoživotnej tvorbe.”
 
Erik Jakub Groch sa narodil v r. 1957 v Košiciach, vyštudoval Strednú všeobecnovzdelávaciu školu, potom vystriedal rozmanité povolania. Pôsobil v prostredí košického umeleckého undegroundu, na prelome 70. a 80. rokov sa podieľal na vydávaní samizdatových literárnych zborníkov Trinásta komnata a Nacelle. V novembri 1989 a po ňom aktívne vystupoval za Občianske fórum v Košiciach. Bol spoluzakladateľom a spolueditorom literárneho almanachu Tichá voda I. - III. Bol tiež redaktorom obnoveného týždenníka Kultúrny život, v roku 1992 si založil vlastné vydavateľstvo. Dnes žije v Uloži neďaleko Levoče.
 
Cena Dominika Tatarku sa udeľuje od roku 1995 vždy za knihu, ktorá vyšla v predchádzajúcom roku. Určená je autorovi za výnimočné dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz spisovateľa Dominika Tatarku. Jej porota má stálych členov, ktorými sú Gabriela Rakúsová, Daniel Fischer, René Bílik, František Mikloško, Martin Mojžiš, Ján Králik, Peter Zajac (predseda poroty). Ďalším členom je nositeľ ceny za predchádzajúci rok 2020 to bol Daniel Liška.
                                                                                                                                                            (Ľ. S.)
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah