Zambor_Mas_co_robit - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Ján Zambor
Máš čo robiť

Nedovoľ spustnúť               
domu,
záhrade,
poliam,
krajine,
vzduchu,
vodám zeme a mora,
súši,

tvorbe
(ak ťa volá,
napriek zdráhaniu
odpovedz tomu pípaniu).

A predovšetkým
vzťahom,
 
láske,
 
svojej duši.

Ani hrobom.

Pred sviatkom zosnulých
na nich vytrhaj
burinu,
z platní a mramoru
zmietni
nános,
rozžiar ich
kvetmi.

Nevypusť
pusté slovo
z úst.

Maj silu uniesť
slobodnú nevyhnutnú
púštnu
samotu.
 
Nedopraj
temrave
ustavične hustnúť
a pôde
mrznúť.

Na zimnú tvár,
drsnú,
nepriepustnú,
 
dovoľ chrstnúť   
prúd slnka,
lúč živej vody.
 
Nedaj sa
sebou,
inými,
svetom
znechutiť,

ber svoj
štít.
 
Nezačni sa
opúšťať
a spúšťať.
 
Nedopusť
spúšť,

nenechaj dušu
planému húštiu,

tmavému
meravému
jazeru,

čiernemu
ústiu.

2019
Romboid 2020, č. 1
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah