Zilkacena2017 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Rad maďarského rytierskeho kríža za zásluhy pre Tibora Žilku

K doterajším oceneniam výnimočného človeka a univerzitného profesora Tibora Žiku pribudlo 22. augusta 2017 ďalšie významné ocenenie. V tento, pre mnohých možno obyčajný, ale pre ocenených iste výnimočný, na bratislavskom veľvyslanectve udeľovali maďarské štátne vyznamenania, o ktorých rozhoduje priamo prezident Maďarska János Áder. Ocenenia odovzdával veľvyslanec Maďarska v Bratislave Tibor Pető, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil: „Ocenenia získavajú ľudia, ktorí pracujú pre náš národ, avšak s uznaním prichádza i zodpovednosť.“
Rad maďarského rytierskeho kríža za zásluhy získali: Tibor Žilka – vysokoškolský profesor a literárny vedec a  Gyula Bárdos – politik a predseda Csemadoku. Maďarský zlatý kríž za zásluhy získali: Gabriella Jarábik – zakladateľka a riaditeľka Maďarského kultúrneho múzea na Slovensku a Mária Jókai – pedagogička a etnologička.
 
Tibor Žilka v súčasnosti pôsobí ako profesor na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, konkrétne na Fakulte stredoeurópskych štúdií v Ústave stredoeurópskych jazykov a kultúr. Poetický slovník, ktorý vyšiel i v maďarskom jazyku, slúži dlhoročne mnohým pedagógom a vedeckým pracovníkom ako základ literárnej teórie. Uznaná bola i jeho bohatá literárna a vedecká činnosť i práca v maďarskom vysokoškolskom vzdelávaní na Slovensku. Jeho vedecká a pedagogická angažovanosť sa prejavila i v oblasti organizovania a účasti na kultúrnych podujatiach a konferenciách s medzinárodným dosahom, v realizovaní prednášok na viacerých európskych univerzitách a aj v zabezpečovaní odborného rastu členov pracovísk.
 
Všetkým oceneným srdečne blahoželáme, ale zvlášť nášmu pánovi profesorovi Tiborovi Žilkovi, ktorý je pre nás neustále veľkým vzorom a inšpiráciou.
Monika Nozdrovická

Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah