3sokoli - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Pavol Parenička: Traja sokoli : Francisci, Daxner a Bakulíny

Populárno-náučná publikácia Pavla Pareničku Traja sokoli: Francisci, Daxner a Bakulíny (vyd. Dom Matice slovenskej, Rožňava, 2022) približuje životné osudy, národnobuditeľskú činnosť a revolučné účinkovanie troch vedúcich predstaviteľov mladšej štúrovskej generácie Jána Vratislava Francisciho, Štefana Marka Daxnera a Michala Miloslava Bakulínyho.
 
Počas štúrovského Slovenského povstania po porážke prvej dobrovoľníckej výpravy v septembri 1848 boli Francisci, Daxner a Bakulíny 10. októbra 1848 uhorskými brachiálnymi orgánmi zaistení a odtransportovaní do Plešivca, kde ich internoval, vyšetroval a súdil štatariálny súd Gemersko-Malohontskej župy. Dňa 6. novembra 1848 im vymeral absolútny trest smrti obesením. Počas väznenia napísal Francisci za pomoci Daxnera známu revolučnú romantickú báseň o slobode Traja sokoli. Napokon po rozšírení náhleho súdu na riadnu župnú sedriu v Plešivci 7. novembra 1848 Francisimu, Daxnerovi a Bakulínymu táto súdna inštancia revidovala a zmenila rozsudok smrti, nanovo im vymerala tri roky ťažkého žalára, ktorý si odpykávali v povestnej vojenskej väznici Neugebäude v Pešti. Po jej dobytí cisárskym rakúsko-chorvátskym vojskom pod velením generála a bána Josipa Jelačića boli začiatkom januára Francisci, Daxner a Bakulíny oslobodení a odobrali sa k slovenskému dobrovoľníckemu zboru, ktorý obliehal pevnosť Leopoldov na západnom Slovensku, a stali sa jeho kapitánmi.
 
Legendu o „troch sokoloch“ Slovenského povstania roku 1848 po prvýkrát v roku 1928 oživila, osobitne v historickom článku spracovala a ako separátnu tlač nazvanú Traja sokoli vydala Oľga Wágnerová pri príležitosti 80. výročia tejto slávnej epizódy národných dejín a 10. výročí vzniku Československej republiky. Túto významnú udalosť Slovenského povstania rokov 1848 a 1849 v širších súvislostiach podrobnejšie opisuje publikácia Pavla Pareničku Traja sokoli: Francisci, Daxner a Bakulíny, ktorá vyšla roku 2022 pri príležitosti 200. výročia narodenia Jána Vratislava Francisciho a Štefana Marka Daxnera v rámci Roka odkazu generácie štúrovcov v Matici slovenskej.  
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah