Balaz_srbsko - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Román o bratislavskej jari Antona Baláža po srbsky

Vo vydavateľstve Službeni glasnik v Belehrade vyšiel román Samo jedno proleće (Len jedna jar) Antona Baláža po srbsky za podpory komisie SLOLIA Slovenského literárneho centra. Je to už druhá kniha tohto prozaika publikovaná v Srbsku. Prvá bola Tábor padlých žien, ktorú ešte v roku 2011 vydalo vydavateľstvo  Arhipelag v rámci edície Sto slovanských románov, a má v Srbsku stále má mimoriadne úspešnú recepciu čitateľov a dobré ohlasy kritiky.
 
Balážov román Len jedna jar vyšiel v edícii Literárny vestník (Književni glasnik) v  podedícii Hlasy sveta (Glasovi sveta). Ako redaktori sa pod vydanie podpisujú Zlatica Đokić-Katanić, Jelena Trivan a Petar Arbutina a prekladateľka Zdenka Valentová-Belićová. Dizajn obálky vypracoval Mirko Trbusić. Doslov s názvom Emblematické znaky 60. rokov a postmoderné postupy v románe Antona Baláža Len jedna jar napísal slovenský literárny kritik Igor Hochel.
 
Anton Baláž v románe zobrazuje spoločenské ovzdušie v Československu v roku 1968 cez osud študentskej skupiny, ktorú nám sprítomní na niekoľko mesiacov – od januára po august, teda po vpád ruských a spojeneckých vojsk na územie Československa.Toto dielo, ktoré je znovu veľmi aktuálne a výstražné, je na jednej strane úspešná do sonda spoločenských pomerov a na druhej osobný príbeh o prežívaní občianskej vzbury v Bratislave podnietenej pražskou jarou, protestom českých a slovenských intelektuálov, ktorí tlačili na vrchnosti krajiny a žiadali si demokratické zmeny a väčšie  politické slobody.
 
Len jedna jar je prvé dielo slovenskej literatúry uverejnené v Službenom glasniku, ktoré v súčasnosti patrí medzi najväčšie vydavateľstvá v Srbsku a jeho vydavateľská činnosť má vyše dvestoročnú tradíciu. Odroku 1813vydáva vedeckú, odbornú a publicistickú literatúru. Pôsobia v ňom najvýznamnejší srbskí redaktori a autori, spolupracujú s nimi univerzity, fakulty a ďalšie významné inštitúcie. Službeni glasnik bol viackrát ocenený ako vydavateľ roka v Srbsku a patrí k vydavateľom, ktorí majú vlastnou tlačiareň a vlastnou sieťou kníhkupectiev po celej krajine.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah