Barathova_3knihy - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Nora Baráthová: tri knihy v druhom vydaní

Muž, ktorý kráčal za smrťou (2. vydanie. Kežmarok : Jadro, 2022, 240 s.)
Historický román približuje slobodné kráľovské mesto Kežmarok na začiatku 18. storočia. Hovorí o účasti mesta na proticisárskom odboji pod vedením uhorského kniežaťa Františka Rákócziho II. Protagonistami knihy sú traja poprední kežmarskí obyvatelia – richtár a neskôr Rákócziho obchodný vyslanec Jakub Kray a senátori Martin Lányi a Šebastián Topertzer. Keď v decembri 1709 dobyje povstalecký Kežmarok cisársky maršal Heister, odsudzuje na výstrahu popraviť práve spomínaných troch kežmarských pánov.

Aj zradcom sa odpúšťa (2. vydanie. Kežmarok, JADRO, 2022, 256 s.)
Na predchádzajúcu knihu Muž, ktorý kráčal za smrťou, bezprostredne nadväzuje ďalší historický román Aj zradcom sa odpúšťa.  Čitateľ sa v ňom dozvie o neslávnom zakončení Rákócziho povstania, o dôsledkoch porážky Kežmarku cisárskym vojskom a o epidémii katastrofálneho moru, ktorá postihla mesto v r. 1710 – 1711. Konečné riešenie dostane aj imaginárny trojuholník Jakub Kray – jeho žena Mária – cisárom vymenovaný richtár Martin Dévay, Krayov protivník.
 
Obe knihy sú napísané podľa skutočného deja.

Študent (2. vydanie. Liptovský Mikuláš, Tranoscius, 2022, 274 s.)
Kniha zobrazuje život mladého P. O. Hviezdoslava počas štúdií na lýceu v Kežmarku v rokoch 1865 – 1870. Na štúdiách sa vydržiaval len z vlastných síl – bol vynikajúcim žiakom. V tomto čase mu bola bližšia maďarčina – v tomto jazyku začal písať aj svoje verše. Országh mohol byť raz vynikajúcim maďarským básnikom alebo dokonca aj nemeckým, pretože veršoval už aj po nemecky a jeho nemčinár ho nazval „mladý Goethe". V školskom roku 1866/67 sa však čosi s Országhom stalo. Mal snahu viac sa zblížiť s bohatými spolužiakmi a tí mu naznačili, že do ich spoločnosti nepatrí? Alebo zažil niečo podobné s láskou? Faktom je, že odrazu začal písať aj po slovensky. Bol normálnym študentom: občas si odsedel niekoľko hodín v študentskom väzení, odskočil si na víno do študentskej krčmy a vôbec sa mu nepáčilo vyučovanie nepovinnej slovenčiny, z ktorej mal na vysvedčení jedinú dvojku...
 
Aj tieto príbehy Országha sú písané na základe skutočnosti.
 
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah