Ceny KNS - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Večer KNS patril poézii, aj Cenu KNS za rok 2021 získal básnik Judolf Jurolek

Stretnutie členov KNS dňa 28. septembra 2022 v podzemných priestoroch pod Mestskou knižniou v Bratislave malo slávnostný nádych pri odovzdávaní Ceny a prémií KNS za tvorbu z roku 2021.
 
Rok 2021 bol pre členov Klubu nezávislých spisovateľov plodný. Porota pre udelenie ceny a prémií KNS (Ján Zambor - predseda, Ján Gavura a Igor Hochel – členovia poroty) vyberala laureáta spomedzi deviatich autorov, zastúpená bola poézia, próza, tvorba pre deti, literárna veda a kniha rozhovorov a ich vlaňajších diel:
 
  • Anton Baláž: Dar a bremeno dvojitej identity – Rozhovory s Tiborom Žilkom (vyd. LIC)
  • Miroslav Demák: Nepopieraj netopiera (Vyd. SSS)
  • Eva Maliti Fraňová: O príjemných pocitoch (vyd. Slovart)
  • Erik Jakub Groch: Viety (vyd. Skalná ruža)
  • Mila Haugová: Z rastlinstva (vyd. Skalná ruža)
  • Rudolf Jurolek: Bukolika (vyd. Modrý Peter)
  • Jana Kuzmíková: Kognitívna literárna veda – analýzy, experimenty, teória (vyd. Veda)
  • Marián Milčák: Provinčné básne (vyd. Modrý Peter)
  • Zvonko Tanenski: Poetika dislokácie – Komparatistické sondy k migráciám v južnoslovanských literatúrach po roku 1989 (vyd. UK).
                 
Ján Gavura a Ján Zambor v krátkych reflexiách charakterizovali všetky knihy, pričom v „súbehu“ o cenu a prémie nie je žiadne žánrové vymedzenie a všetky žánre vytvárajú jedno literárne pole.
Napokon však všetky ocenenia získali poeti:
 
Cenu KNS za rok 2021 získal Rudolf Jurolek za zbierku básní Bukolika.
 
Prémie KNS za rok 2021 získali Miroslav Demák za zbierku básní pre deti Nepopieraj netopiera a Mila Haugová za zbierku básní Z rastlinstva.
 
Ocenení autori získali diplom a kytice, dostalo sa im slov uznania a oni venovali publiku svoje poďakovania aj niekoľko svojich veršov vo vlastnom prednese.
 
Popoludnie KNS po prestávke s chutnými chlebíčkami priam výtvarnej koláže, pokračovalo literárnym večerom. A ním sa tohtoročný projekt Literárnej dielne Klubu nezávislých spisovateľov zavŕšil programom s návzom Brána.  
 
Poetka a esejistka Dana Podracká v programe Brána uviedla básnikov Rudolfa Juroleka, Juraja Kuniaka a Jána Zambora. Jej reflexívne moderovanie, otázky, odpovede básnikov a autorské čítanie veršov dotváral spev hudobného hosťa – bol ním Rami Shaafi (prichádzajúci z Anglicka, priženený na Slovensko) –  v niekoľkých skladbách predviedol umenie alikvótnych a hrdelných spevov. Zvuk pripomínajúci chrámové spevy vniesol  spirituálne tóny pod pivničné klenby meštianskeho domu – do sídla bratislavskej knižnice.   Otvorili sa brány vnímania a kongeniálneho úžasu múzických umení hudby, hlasov a slov.
 
Ani po skončení programu sa obecenstvo nelúčilo, a po debatách pred knižnicou napokon nadišiel čas rozlúčky s jeseňou, prajnou stretnutiam, čas ísť domov, do príbytkov, kde nové slová majú svoj domov a zimné diela zakladajú svoj rodný list, a verme, že slová ozvučené na jar vyletia za ďalším obecenstvom.
 
 
Text a fotografie: Ľubica Suballyová
 
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah