Dobias_Gregor - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Rytiersky rád svätého Gregora Veľkého odovzdal včera nitriansky biskup Viliam Judák básnikovi, spisovateľovi a politickému väzňovi RUDOLFOVI DOBIÁŠOVI (www.rudolfdobias.sk)
Rád mu udelil pápež Frantisek I.
Pápežský Rád svätého Gregora Veľkého založil v roku 1891 pápež svätý Gregor XVI. Jeho prvotným cieľom bolo vyznamenať verejných a zaslúžilých mužov bezúhonnej povesti, ktorí sa zaslúžili o dobro spoločnosti. Od roku 1994 sú do rádu pripustené aj ženy. Z členstva v ráde nevyplývajú žiadne povinnosti, no vo svete vzdelancov, v kruhoch duchovenstva a kultúry sú rytieri dobra a múdrosti, ako nositeľov rádu nazývajú, vysoko vážení a uznávaní.
Viac na stránke biskupského úradu
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah