Erik_BanjaLuka - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Erik Ondrejička sa predstavil v  meste  Banja Luka

V dňoch 13. 9. – 17. 9. 2018 sa člen Klubu nezávislých spisovateľov Erik Ondrejička zúčastnil tretieho Medzinárodného stretnutia spisovateľov v meste Banja Luka (Bosna a Hercegovina). Nadviazal na účasť člena KNS Zvonka Taneskeho, ktorý sa podujatia zúčastnil (aj s Jánom Gavurom) vlani.
 
Erik Ondrejička považuje za česť, že organizátori si vybrali jeho báseň Holub (vo výbornom preklade Mira Demáka) a slávnostnom otvorení festivalu. Báseň odznela v autorskej recitácii.
 
Festival pozostával z viacerých autorských čítaní v priestoroch miestneho knižného veľtrhu, ktorý sa konal súbežne s festivalom.  Erik Ondrejička sa aktívne zúčastnil aj na slávnostnom ukončení festivalu, ktorý  okrem čítania mal v programe aj uloženie básní do fľaše, a tú ako poetický odkaz svetu pustili do toku rieky Vrbas. Náš básnik tiež využil možnosť prezentovať svoju poéziu v srbskom jazyku aj v miestnom gymnáziu.
 
Básne Eria Ondrejičku publikovali  v zborníku, ktorý vyšiel špeciálne pre tento festival. Podnetné boli viaceré individuálne ponuky na spoluprácu, ktoré básnik dostal, a to možno tiež vnímať ako ocenenie jeho poézie.
 
Básnik si pochvaľoval vzornú starostlivosť o účastníkov festivalu. Okrem literárneho programu navštívil tiesňavu, ktorou priteká jeden z prítokov rieky a navštívil aj výstavu bábok v bábkovom divadle.

Okrem priamej prezentácie poézie, festivalového zborníka, Erikovi Ondrejičkovi publikovali básne v macedónčine na portáli NOMADS (preklad Zvonko Taneski).
 
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah