jedna_basen - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Jedna báseň.

Autorská kniha i netradičný bedeker teórie poézie  Členky KNS poetka, textárka a prekladateľka Silvia Kaščáková a literárna vedkyňa Jana Juhásová, pôsobiace na Katolíckej univerzite v Ružomberku, vydali v SLC knihu určenú pre mladých tínedžerov Slovníček z básničiek. S empatiou a humorom napísané autorské básne sú doplnené heslami smerujúcimi k identifikácii poetických žánrov, obraznosti, rytmiky a iných umeleckých prostriedkov, ktoré pomôžu deťom i pedagógom s teóriou poézie, no zároveň ponechajú estetický zážitok z lektúry básne. Knihu možno čítať ako zbierku poézie, poetický slovník alebo manuál na kurzy tvorivého písania. Autorky v Slovníčku zúžitkovali svoju dlhodobú profiláciu – detská literatúra, didaktika, teória literatúry. Slovníček má pevnú väzbu a je neprehliadnuteľný vďaka farebným autorským ilustráciám Veroniky Pažickej.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah