Kemenec_postopach - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Ivan Kamenec: Po stopách tragédie

Priekopnícka historiografická práca o holokauste na Slovensku – kniha slovenského historika Ivana Kamenca Po stopách tragédie vychádza v druhom rozšírenom a doplnenom vydaní vo vydavateľstve Premedia (2020). Opisuje deštrukciu židovskej komunity na Slovensku počas holokaustu, zaoberá sa vznikom a vývinom protižidovských rasových zákonov v období rokov 1939 až 1945, getoizáciou a deportáciami.
 
Táto dôkladná a komplexná historická štúdia je otvoreným protestom proti násilníckemu pošliapaniu občianskych a ľudských práv. Na svoje prvé vydanie si musela počkať celých dvadsať rokov. Na začiatku normalizácie ju odmietli preto, lebo údajne nebolo žiaduce zaoberať sa tzv. negatívnymi témami zo štátnym a národných dejín, prípadne prácu onálepkovali ako nemarxistickú.  Druhé vydanie po tridsiatich rokoch od prvého, je doplnené o nový úvod a kapitolu o formách židovského odboja. Táto téma je na Slovensku veľmi citlivo vnímaná nielen v odbornej, ale najmä v širšej čitateľskej verejnosti. V súčasnosti má nielen úzky odborný, ale aj širší celospoločenský rozmer.
 
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah