Maliti_Pocity - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Eva Maliti Fraňová: O príjemných pocitoch
(Vydavateľstvo Slovart, 2021)
 
Takmer zabudnutý príbeh z nie tak dávnej minulosti, na ktorý sa autorka v knihe „rozpamätáva“, je beletristický, napísaný v žánri umeleckej fikcie. Pojednáva o vzťahu Pavla Pálffyho (1890–1968), príslušníka hornouhorského rodu Pálffyovcov a významnej francúzskej spisovateľky Louise de Vilmorin (1902–1969). Po boku Pálffyho, partnera a neskôr manžela, prežila niekoľko rokov v začiatkoch druhej svetovej vojny v budmerickom kaštieli, kde sa venovala aj umeleckej tvorbe, napísala básne a román. Práve toto obdobie v spomienkach hodnotila ako najšťastnejšie vo svojom živote. V privátnej histórii ľúbostného páru z prostredia aristokracie sa v slede politických udalostí, rušivo zasahujúcich nielen do ich ľudskej intimity a integrity, ale deštruujúcich celú spoločnosť, odkrýva vojnová história krajiny, pričom sa dianie na Slovensku zasadzuje do širšieho európskeho kontextu. Množstvo poznatkov a fakty, pomocou ktorých autorka vytvorila svoj román, získala zo spomienkovej a biografickej literatúry, z vedeckých štúdií i kroniky obce Budmerice a z ďalších materiálov.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah