Petrikova - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Martina Petríková: Smrť a existenciálne zneistenie v slovenskej predumeleckej literatúre pre deti a mládež
 
Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2022

 
Monografia Smrť a existenciálne zneistenie v slovenskej predumeleckej literatúre pre deti a mládež v nadväznosti na literárnovedné poznanie o predumeleckej literatúre a na základe recepcie pramennej literatúry (Čítanka, Národné zpievanky, Zornička, Rečňovanky pre slovenské školy, Zrcadlo maličkých, Slovenská čítanka, Jarnie kvety, Malý rečník, ľudové prózy – rozprávky a poverové poviedky) systematizuje a syntetizuje poznanie o vybraných textoch s motívom, témou či postavou smrti. Reprezentácia smrti v detskej literatúre osvietenského, štúrovského, matičného i pomatičného obdobia naznačuje, že smrť bola považovaná za „stále prítomnú“, neodvratnú súčasť života detí.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah