Praha2018 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Slovenskí prozaici v Prahe
Vo štvrtok 24. mája 2018 boli hosťami Slovenského domu v Prahe prozaici z Klubu nezávislých spisovateľov: Rút Lichnerová, Eva Maliti Fraňová a Juraj Šebesta.

Na literárnom večeri s názvom Na slovo s literatúrou autori hovorili o svojej tvorbe, o súčasnom stave literárneho a kultúrneho diania na Slovensku i v širších súvislostiach, čítali zo svojich diel. Diváci si so záujmom vypočuli úryvky z kníh Hostina, Kustódi//Arianina kniha a Keď sa pes smeje  v podaní ich autorov.

Večer, ktorý moderoval riaditeľ Slovenského domu Vladimír Skalský, sa vyznačoval príjemnou, priateľskou atmosférou, dôrazom na spoločné kultúrne hodnoty Slovákov a Čechov.    
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah