Romboid5 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Chvála Romboidu a Milana Resutíka

Aj bez dotácie z Fondu na podporu umenia, vďaka úsiliu predsedu AOSS Petra Juščáka   vychádza aj v tomto roku literárny časopis Romboid pod redaktorským vedením Igora Hochela. O jeho oprávnenosti a potrebnosti na knižnom trhu svedčí aj nové, piate číslo časopisu. Opäť medzi jeho autormi nachádzame príspevky kolegov z KNS – viaceré z nich patria ku kľúčovým textom tohto čísla.

Číslo otvára rozsiahla literárnovedná štúdia Jána Zambora Janko Kráľ – naďalej s nami, venovaná dvestému výročiu od básnikovho narodenia. Jeho reflexia viacerých kľúčovým básní Janka Kráľa (Pieseň bez mena, Zabitý, Orol) potvrdzuje, že „je stále aktuálny básnik nespokojný so situáciou subjektu a so stavom sveta, túžiaci ho zmeniť, dokonca v intenciách romantických predstáv aj za cenu straty života, a neohrozený stúpenec slobody. Týmto rozmermi je pre nás jeho poézia naďalej veľkou výzvou“. Objavná Zamborova štúdia, v ktorej uznávaný literárny vedec priťažlivou formou básnický svet „divného Janka“ to potvrdzuje. Po Zamborovej štúdii nasledujú v čísle básne Anny Valcerovej. Rovnako uznávaná literárna vedkyňa a prekladateľka čitateľa prekvapí cyklom o partneroch na čete. Predstaví štyroch: osemdesiatročného dedka, o desať rokov mladšieho starostlivého otca, ktorý žil s rozvedenou jehovistkou, potom vdovca, ktorý hľadá gazdinú a nakoniec kráľa internetu. „Bývalý vojak z vojny na Balkáne./ Všeličo zažil: keby nie viery, ľudia by sa kúpali v krvi/ Rúško nenosí, ani tí dvaja pred ním, je zdravý chlap.“ Čítam ich ako básne „na pulze dňa“.

Za mimoriadne prínosnú a výsostne aktuálnu považujem publikovanú štúdiu od Petra Kónay Ruská okupácia v Šariši a Zemplíne v rokoch 1914 – 1915. Po jej prečítaní čitateľ pochopí prečo táto ruská ofenzíva v Karpatoch musela v čase nanucovaného sovietsko-československého priateľstva musela zostať „v tme historického zabudnutia“. Stačí si z kapitoly Ruská okupácia a jej dôsledky prečítať: „ Ruská armáda na okupovaných územiach plienila, kradla a dopúšťala sa násilia na obyvateľstve. Hovädzí dobytok, svine, hydina, no rovnako nábytok, oblečenie, posteľná bielizeň a ďalší osobný majetok obyvateľov sa stal korisťou ruských vojakov...Násilnosti ruských vojakov sa obracali najmä proti židovskému obyvateľstvu. Mnohé dobové správy hovorili o vraždení a krutom znásilňovaní židovských dievčat a žien...“ A tiež: „Kým ruské vojsko sa opieralo o pravoslávne kňazstvo, ku gréckokatolíckej cirkvi sa správalo nepriateľsky. Búralo a pálilo gréckokatolícke kostoly a 37 gréckokatolíckych kňazov odvlieklo do zajatia“. Netreba  ani aby, aby autor urobil paralelu so súčasnými výčinmi ruskej armády na Ukrajine...

A teraz k Milanovi Resutíkovi a jeho spomienke na nedožité deväťdesiate narodeniny rumunského slavistu, profesora Cornelia Barboricu, ktorý pre poznanie slovenskej literatúry v zahraničí urobil viac než ktokoľvek iný“ – uvádza v autor v úvode článku, ktorému dal názov Odchádzať po čistej ceste a hrdo niesť svoj štít. Resutíkov text je taký ľudský výnimočný a zároveň odborne kompetentný, že som sa rozhodol (aj ako jeden zo slovenských spisovateľov z neveľkého počtu slovenských spisovateľov, ktorí mali možnosť osobne poznať prof. Barboricu) celý Resutíkov text uverejniť osobitne v rubrike Naši jubilanti.  Tak tam čítajte.
Milan Resutík: Odchádzať po čistej ceste a hrdo niesť svoj štít.   
Anton Baláž
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah