Spacek_Pavuciny - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Jozef Špaček: V pavučinách
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2022, Bratislava
Jozef Špaček vydal vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov v poradí svoju jedenástu knihu – román  V pavučinách. Je to voľné pokračovanie románu V ulitách, vydaného v roku 2008. Všetky dejové pasáže, viažuce sa na ich protagonistov – stredoškolských učiteľov Gabriela Škrupinku a Stanislava Šibrinka, aj prekladateľa  Gregora Lušňu – sú situované do Skalice a Bratislavy. Autor rozvíja ich ďalšie životné  osudy v súkromí i v práci počas prvého desaťročia 21. storočia. V ďalšej rovine dvestostranového románového textu je veľmi svojrázne zostavená Skalická encyklopédia, podaná cez tajomnú postavu nazvanú On. Ide o pestrý kaleidoskop známych i neznámych postáv, spätých s mestom Skalica, historických udalostí, zvykov, tradícií, frazeologických či nárečových obratov a pojmov, navzájom prepojených jemnými nitkami kontextových pavučín, niekedy takmer nespoznateľných. Encyklopedickú časť vytvorili protagonisti predchádzajúceho románu, stredoškolskí profesori, kolegovia a priatelia G. Škrupinka a S. Šibrink, práve tieto postavy prepájajú romány V pavučinách a V ulitách. Preto môžeme konštatovať, že tvoria voľnú románovú dilógiu. Kompozícia románu je netradičná, je zrejmé, že autor je dostatočne oboznámený s experimentálnymi postupmi v našej i svetovej modernej próze. Jednotliví protagonisti sú štylisticky dostatočne odlíšení, každý z nich má „svoj“ jazyk, osobitné vyjadrovanie. Motív pavučín a Skalice minulej i súčasnej možno chápať ako stmeľujúce prvky tohto nápaditého románového textu. Nielen Skaličania sa v ňom môžu dozvedieť rôzne známe, menej známe a možno i neznáme fakty a súvislosti, týkajúce sa tohto mesta.
 
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah