Srbsko2 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Srbsko po druhýkrát – a opäť úspešne
 
Začiatkom augusta, v rámci programu LITERAtúry sa členovia KNS D. Inštitorisová, J. Kaššovicová a E. Ondrejička, spolu s hudobníkom J. Turtevom predstavili slovenskej kultúrnej komunite v Novom Sade, Báčskom Petrovci a Kulpíne. Okrem vrelého prijatia početným publikom mala táto cesta ku krajanom do Srbska aj dobrý mediálny ohlas. Na nové literárne podujatie, cieľom ktorého bol predovšetkým Belehradský knižný veľtrh cestovala teraz do Srbska štvorica našich klubových kolegov: Miroslav Demák, Rút Lichnerová, Erik Ondrejička a Milan Richter.
Literárne podujatia sa uskutočnili v dňoch 22. – 25. októbra 2017 nielen na Belehradskom knižnom veľtrhu, ale i v Starej Pazove a ich súčasťou boli i rokovania o prekladoch kníh členov nášho klubu do srbčiny. V Starej Pazove sa podujatie konalo na Základnej škole Janka Čmelíka a zúčastnilo sa ho takmer stovka žiakov tento prestížnej školy spolu so svojimi pedagógmi a ďalšími záujemcami o našu literatúru. Na knižnom veľtrhu v Belehrade sa štvorica autorov predstavila publiku v stánku vydavateľstva Prometej. Rút Lichnerová tu prezentovala srbské vydanie svojho úspešného románu Hostina. Knihu predstavil Miroslav Demák, autorka prečítala úryvok z knihy a Demák v srbčine. Následne čítali svoje básne v slovenčine Milan Richter a Erich Ondrejička a zazneli aj v preklade do srbčiny. Ďalší literárny program sa uskutočnil na knižnom stánku Štamparija Makarije a znela tu opäť poézia M.Richtera, E.Ondrejičku aj M. Demáka, publikovaná v čiernohorskom časopise Srpski Jug.

Rovnako na Belehradskom knižnom veľtrhu sa uskutočnili viaceré rokovania so srbskými vydavateľmi. E.Ondrejička a M.Demák rokovali s riaditeľom vydavateľstva Prometej o novej edícii slovenskej poézie v tomto vydavateľstve, M. Richter a M. Demák s riaditeľom vydavateľstva Archipelag G.Božkovićom o vydávaní kníh slov. autorov v projekte Sto slovanských románov, v ktorom už v preklade do srbčiny vyšli romány S.Rakúsa, A.Baláža, D.Mitanu, P.Vilikovského a máme záujem o preklad a vydanie knihy knihy Rút Lichnerovej Rieka. Ďalej sa všetci štyria členovia klubu stretli s riaditeľom Združenia kníhkupcov Čiernej Hory R. Uljarevićom, hovorili s ním o možnostiach vydania kníh slovenských autorov v Čiernej Hore a o účasti básnikov, členov KNS, na Njegošových dňoch poézie, ktoré sa uskutočnia ešte v tomto mesiaci. Rokovania s cieľom priblížil tvorbu členov nášho klubu sa uskutočnili aj v Novom Sade. Milan Rcihter spolu so Zdenkou Valent-Belić rokovali s riaditeľom Srbského národného divadla Z. Djerićom o vydaní a inscenácii Richtrovej hry o Marilyn Monroe v ich divadle v roku 2018. S Z. Djeričom, ktorý je aj známym srbským vydavateľom hovorili o možnostiach vydania svojich diel v preklade do srbčiny aj Rút Licherová a Erik Ondrejička. A keďže slovenská literatúra sa v ostatných rokoch častejšie dostáva na pulty srbských kníhkupectiev, otvára sa reálny priestor na vznik a vydanie nových diel i členov Klubu nezávislých spisovateľov.

foto Zoran Kolundzija
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah