Uherik_pribehy - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Anton Uherík: Príbehy a poznanie
Život, v tom najširšom slova zmysle prebieha v príbehoch, a to zákonite a odjakživa. A v týchto príbehoch je súčasne skryté – i keď limitované – poznanie sveta. Príbehy formujú našu osobnosť, našu identitu, náš charakter a morálku. Autor Anton Uherík v knihe hovorí o príbehoch, ktoré sa odohrali počas deväťdesiatich rokoch jeho života.
 
Príbehy si nevymýšľa, ale hovorí o nich  nielen ako pozorovateľ, ale aj ako ich aktér. V knihe prináša príbehy z jeho rodnej obce Malé Dvorany, ale aj z Bratislavy, Kanady a New Yorku. Včlenil sem aj tzv. komorné príbehy (prezentácie autorových kníh), ktoré majú tiež významnú poznávaciu hodnotu.
 
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah