Uherik_zapamatanie - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Anton Uherík: Hodné zapamätania
(vyd. Verbis 2020)

Obsahom knihy sú informácie o vedeckom poznaní sveta vôbec, ale aj o jeho limitoch, možnostiach a obmedzeniach. Osobitná pozornosť je venovaná poznaniu človeka ako ľudskej bytosti, a to v širokých životných súvislostiach. Autor knihy sa viac ako pol storočia uvedenej problematike venoval na pôde Slovenskej akadémie vied. Celý život bojuje proti pavede a bulváru, ktorého cieľom je čitateľa iba zaujať senzáciou, ale nedať mu serióznu informáciu o určitom poznatku. Je proti nevedeckej interpretácii a neoprávnenej generalizácii neoverených poznatkov. Preto aj celý obsah knihy je poznačený týmito prísnymi vedeckými kritériami. Čitateľovi ponúka poznatky opatrené nutným vedeckým skepticizmom, miestami až agnosticizmom. Nabáda čitateľa kriticky prijímať informácie a odlišovať čo je iba hypotéza alebo teória, ale nie ešte nemenný poznatok.
 
Kniha obsahuje nasledovné problémové okruhy: Koronavírus a vznik tejto knihy, Vesmír, život v ňom a človek, Veda a poznanie, Človek a civilizácia, Náboženstvá a mýty, Manželstvo, dieťa, rodina, výchova, vzdelanie, Mocenská štruktúra štátu, občan, sloboda a Európska únia, Architektúra od čias starovekého Egypta až po súčasnosť, Romány som nečítal, ale priamo život.
 
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah