Vrablova_bojiska - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Timotea Vráblová: Život na bojiskách tohto sveta

Literárna historička Timotea Vráblová sa v akademickom výskume venuje slovenskej literatúre 17. – 18. storočia, duchovnej piesni, a tiež reflexii súčasnej detskej literatúry.
Jej monografia Život na bojiskách tohto sveta : reflexie k téme každodennosti v slovenskej tvorbe 16. – 17. storočia (vydal Ústav slovenskej literatúry SAV, 2021 166 s. ISBN 978-80-8170-085-9) je zavŕšením výskumnej témy Liturgia každodennosti v slovenskej protestantskej hymnistike 16. – 18. storočia.
 
Autorka predosiela význam svojho skúmania a  zameranie monografie, ktorá sa prostredníctvom vydavateľstva Trio Publishing dostane aj k širokej verejnosti, takto: „Texty zo 16. – 17. storočia na tému životných bojov spája viera v zmysel hodnôt, v zmysluplnosť života, ktorá dáva človeku i spoločenstvu nádej na existenciu. Dobový štýl komunikácie, ktorý sa v nich prezentuje, je pre súčasníka fascinujúcim zážitkom. Naši predkovia sa totiž vyjadrovali obrazne. Aj bežný život, jeho činnosti, rituály, boli pre nich výjavom, scénou. Prežívali ich ako skutočnosť, ktorá má svoj existenciálny presah. Kontemplatívnosť bola preto významnou črtou dobovej kultúry. Vplývala na spôsob, akým sa každodenné udalosti stávali súčasťou vedomia kolektívu, ako sa uchovávali v jeho kultúrnej pamäti. Človek spoznával obraz, ktorého bol súčasťou, tak, že sa ponáral do jeho vyššieho zmyslu, hľadal spojnicu so svetom ideí, hodnôt alebo aj nadpozemským priestorom. V premáhajúcom priestore životných bojov slúžilo hĺbavé rozmýšľanie nad životom ako záchytná sieť.“
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah