Zambor_brana - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Ján Zambor: Brána
 
V novej básnickej zbierke Brána Ján Zambor prichádza so silnejúcimi existenciálnymi rozmermi a s novými tematickými a výrazovými polohami. Popri zreteľnom skúsenostnom východisku, vlastnom i osvojenom, ju charakterizuje dôraz na stavebnosť básne a širšia výrazová škála tvorivo korešpondujúca s jeho prekladovým a literárnovedným poznávaním poézie. Autor ponúka najmä výpoveď o situácii, o správaní človeka i o úsilí položeniu čeliť. Zbierku ilustroval Ľudovít Hološka. Vyšla vo vydavateľstve Skalná ruža.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah