Zdenka_zborniky - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Zborníky slovenskej poézie a prózy autorov z Vojvodiny
 
V Slovenskom vydavateľskom centre v Báčskom Petrovci v roku 2022 vyšli prvé dva zväzky panorámy súčasnej slovenskej vojvodinskej prózy a poézie Ohmatávanie pulzu 1 a 2, ktoré zostavila Zdenka Valentová-Belićová.
 
Do prvého zväzku sú zaradení 24 prozaici a do druhého 32 básnici žijúci vo Vojvodine a tvoria tak prehľad aktuálnej slovenskej vojvodinskej básnickej a prozaickej tvorby. Sú odpoveďou na   na možnú otázku o zotrvávaní tohto menšinového literárneho kontextu. Zborníky sú koncipované ako panoráma tvorby, ktorá vznikala počas niekoľkých desaťročí. Nachádzame v nich osvedčených autorov (Miroslav Demák, Viera Benková, Víťazoslav Hronec), aj autorov, ktorí  tvoria a publikujú časopisecky a dosiaľ nevydali samostatné knihy.
 
Väčšina uverejnených textov bola publikovaná v Novom živote najmä v minulom desaťročí, ale zostavovateľka vybrala aj staršie texty. Prózy mladších autorov tvoria ocenené texty v literárnom súbehu Nového života, ktorý sa po niekoľkých rokoch pravidelného fungovania stal miestom zoskupovania a posilňovania začínajúcich autorov a formujúcej sa generácie. A tak generačné rozpätie autorov, zaradených do zborníkov, je veľmi široké. Od najstarších –  Daniel Pixiades či Viera Benková po študentky – Hana Čižiková, Jana Domoniová, ktoré zatiaľ robia svoje prvé literárne kroky.
 
Tematika publikovaných textov je široká a pestrá. Slovenskí vojvodinskí spisovatelia píšu na univerzálne a večné témy, podnietené erosom či tanatosom: o partnerských vzťahoch, o neblahých pomeroch v chudobnej povojnovej krajine, o hľadaní svojho miesta v spoločnosti, o vzťahu rurálneho a urbánneho, o vzťahu človeka a moderných technológií. Sú to príbehy o svete ilúzií a zrútení ideálov, čo je, zdá sa, postoj blízky staršej aj dnešnej mladšej generácii, ale zároveň je to postoj tak veľmi dlhotrvajúci, že vnímame jeho univerzálnu platnosť.
 
Knihy Ohmatávanie pulzu 1 a 2 vyšli s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (Bratislava).
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah