Balaz Hebrejcina - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Román Antona Baláža v hebrejčine

V rezidencii veľvyslanca Slovenskej republiky v Izraeli Petra Huléniyho v Tel Avive-Herzliy sa 20. októbra 2015 uskutočnila prezentácia hebrejského prekladu románu Antona Baláža Krajina zabudnutia ( Erec hašichecha, vydav. Maarecht) za účasti autora a literárnej vedkyne z Ústavu slovenskej literatúry SAV Jany Kuzmíkovej. Román vyšiel s finančnou podporou Literárneho informačného centra - komisia SLOLIA. Anton Baláž a Jana Kuzmíková na tomto i ďalších podujatiach v Izraeli vystupovali aj ako predstavitelia Klubu nezávislých spisovateľov.
V úvodnom príhovore veľvyslanec Peter Hulényi privítal vydanie knihy a označil ju za ojedinelú udalosť v poznávaní slovenskej literatúry, keďže naposledy sa izraelskí čitatelia mali možnosť zoznámiť s našou románovou tvorbou koncom šesťdesiatych rokov uplynulého storočia, kedy vyšiel preklad Mňačkovho dokumentárneho románu Siedma noc. Vyjadril tiež potešenie, že na prezentáciu prišlo početné publikum krajanov, nielen z Tel Aviviu, ale i z Jeruzalema, Hajfy a viacerých kibucov, v ktorých žijú potomkovia slovenských vysťahovalcov, ktorí prišli do Izraela vo viacerých vysťahovaleckých vlnách a dodnes udržiavajú vzájomné kontakty a povedomie o Slovensku. Na prezentácii sa zúčastnil aj nový veľvyslanec Štátu Izrael v Slovenskej republike Zvi Aviner Vapni.
Prezentácia bola trojjazyčná: slovensko-hebrejsko-anglická. Autorov príhovor do hebrejčiny tlmočil doc. Martin Rodan z Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme, spoluautor prekladu knihy. Anton Baláž v ňom uviedol, že významným podnetom k napísaniu románu bola jeho návšteva na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Jeruzaleme v roku 1997, kde sa zoznámil s mnohými vysťahovalcami a ich často dramatickými osudmi, že Izraela sa naozaj stal ich novým, šťastným domovom, skutočnou krajinou, kde sa im podarilo zabudnúť na holokaust a jeho dôsledky. Príbehovým ťažiskom románu je ale ich vysťahovalecká dráma, ktorá sa odohrala v povojnových rokoch na Slovensku. A hoci román nazval Krajina zabudnutia, je to kniha o nezabúdaní na osudy slovenskej židovskej komunity ako trvalej súčasti nášho národného osudu.
Jana Kuzmíková aj prekladateľka Tamara Rodanová predniesli svoje príhovory v angličtine. Ich skrátené slovenské verzie a úplné anglické texty publikujeme v rubrike REFLEXIE. Na záver prezentácie román Krajina zabudnutia "pokrstili" či uviedli na izraelský knižný trh slovenským "suchým karpatským vínom", ktorého veľkým milovníkom bola aj jeho hlavná postava dr. Kalina - a jeho dcéra Mira Bar, známa izraelská psychologička tiež patrila k účastníkom prezentácie.
Anton Baláž a Jana Kuzmíková sa ako zástupcovia KNS stretli 21. októbra 2015 v Jeruzaleme aj s pani Havou Pinhas-Cohen, poetkou a umeleckou riaditeľkou Jeruzalemskej konferencie židovských spisovateľov. Za prítomnosti veľvyslanca SR v Izraeli p. P. Hulényiho a manželov Rodanovcov hovorili o možnostiach spolupráce a bilaterálnych projektoch a výmenách spisovateľov. V ten istý deň popoludní sa na Hebrejskej univerzite v Oddelení centrálnych a východných európskych kultúr uskutočnil workshop o diele Antona Baláža a osobitne o jeho knihe Krajina zabudnutia. Workshop viedol prof. Alexander Kulik, vedúci Programu ruských a slavistických štúdií. Na workshope sa za slovenskú stranu zúčastnili Anton Baláž, Jana Kuzmíková, veľvyslanec Peter Hulényi a doc. Martin Rodan. Po oficiálnych informáciách a referátoch sa konala neformálna diskusia, ktorá svedčila o záujme o knihu A. Baláža a naznačila možné spôsoby spolupráce HU s kultúrnymi a vedeckými inštitúciami na Slovensku.


Pri krste slovenským vínom (zľava) veľvyslanec Peter Hulényi, autor knihy Anton Baláž, manželka veľvyslanca Tatiana Hulényiová a nový veľvyslanec Štátu Izrael v SR Zvi Aviner Vapni

Prekladateľka Tamara Rodanová a Mira Bar
Autor fotografii Juri Peter Dvorak

Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah