Cicmanec_vysnivane - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Ivan Čičmanec: Zažité a vysnívané.
(Vydavateľstvo MilaniuM, Dunajská Lužná 2022)

Knižka Zažité a vysnívané je výberom z autorovej poviedkovej tvorby z obdobia rokov 1978 – 2018. Tieto poviedky sú po estetickej stránke rôznorodé, niektoré predstavujú relatívne tradičný epický žáner, iné sú impresionistickým záznamom určitej existenciálne vypätej situácie, vo viacerých nechýbajú prvky fantastiky alebo jazykového či kompozičného experimentu. Niektoré príbehy sú plné napätia, občas na hranici hororu, iné charakterizuje predovšetkým ironizujúci postoj ku skutočnosti a značná dávka čierneho humoru. Na pozadí tém celého súboru však cítiť vážny filozofický pohľad na javy ako láska, sloboda, utrpenie a túžba človeka po zmysluplnej existencii.        

Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah