Laucek_5dni - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Anton Lauček: Päť dní Vendelína Michajloviča
Kniha Antona Laučeka vypovedá o fragmentoch zo života významného slovenského misionára Vendelína Javorku, ktorý trpel v sovietskych koncentrákoch desať rokov. Autor literárne stvárnil päť dní zo života kňaza, prežitých na rôznych miestach: Ružomberok, Rím, Moskva, gulag, Žilina. Názov knihy je alúziou na Solženicynovu prózu Jeden deň Ivana Denisoviča.
Vendelína Javorku (1882 – 1966) v knihe predstavuje ako mladého novica, rektora pápežského kolégia Russicum, misionára, ktorého vyšetrovala a mučila sovietska KGB, väzňa v sibírskom gulagu, a tiež jezuitu po prepustení, keď mu štátna moc nedovolila verejne vykonávať kňazskú činnosť. Zakázať mu ale nemohli to, čomu páter Vendelín zasvätil život: prejaviť milosrdenstvo.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah